Debata Dobra przemoc w ramach Grolsch ArtBoom

Dobra przemoc. Festiwale sztuki w przestrzeni publicznej – w debacie pod takim tytułem będzie można uczestniczyć w Krakowie 7 i 8 czerwca. Spotkanie odbywa się w ramach Grolsch ArtBoom Festiwal.

Grolsch Artboom, logo (źródło: mat. prasowe)

Grolsch Artboom, logo (źródło: mat. prasowe)

Jaką rolę odgrywają w przestrzeni miasta, a jaką chcą odgrywać artyści? Jakie są rzeczywiste skutki dla miasta i zamieszkujących je mieszkańców wytwarzane przez działania artystyczne? Na czym polega dialog z mieszkańcami – jakimi narzędziami promocyjnymi posługują się twórcy festiwalu w przestrzeni publicznej i jakim językiem? Jak produkcja sztuki łączy się z mechanizmami marketingowymi miast?

Dobra przemoc. Festiwale sztuki w przestrzeni publicznej to otwarta debata publiczna i panel ekspercki poświęcony strategiom artystycznym i realnemu funkcjonowaniu sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej. To spotkanie ekspertów i artystów aktywnie uczestniczących w lokowaniu w przestrzeni publicznej zjawisk z zakresu sztuki współczesnej.

Prezentacje najważniejszych wydarzeń public art w Polsce staną się pretekstem do dyskusji dotyczącej rozpoznania intencji artystów i producentów sztuki, polityki przestrzeni miejskiej, zagadnień partycypacji jako często fetyszyzowanej formy kontaktu z odbiorcą, festiwalizacji życia kulturalnego miast.

To jedyne w Polsce wydarzenie tego typu zainicjowane przez Festiwal Artboom we współpracy z sopockim Artloop, będące platformą dla kuratorów, organizatorów i managerów zajmujących się przygotowaniem i realizacją inicjatyw w przestrzeni publicznej. W dyskusji udział wezmą twórcy, artyści działający w przestrzeni miejskiej, organizatorzy najważniejszych festiwali prezentujących sztukę w przestrzeni publicznej, radni Miasta Krakowa, przedstawiciele samorządu.

Tytuł debaty został zaczerpnięty z książki Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji architekta i urbanisty Krzysztofa Nawratka, wykładowcy School of Architecure, Design and Envionment w Playmouth, który będzie honorowym uczestnikiem spotkania.

Gośćmi debaty będą m.in.:

Michał Bieniek, Katarzyna Młyńczak-Sachs – Przegląd Sztuki Survival, Wrocław, Lena Dula, Emilia Orzechowska –  Festiwal Artloop,  Sopot, Aleksandra Szymańska  – Festiwal Narracje, Gdańsk, Marta Skowrońska  – Warszawa w budowie, Warszawa, Michał Mioduszewski – Park Rzeźby na Bródnie, Warszawa, Zuzanna Fogtt – Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku, Fundacja in Situ, Warszawa, Anna Hora, Dawid Nickel – Instytut Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice, Paweł Jaworski – Fundacja Napraw Sobie Miasto, Katowice, Joanna Stembalska – biennale OUT OF STH,  Wrocław, Maciej Frąckowiak – Niewidzialne Miasto, Poznań, Magda Sroka, Główny Plastyk Miasta, radni Miasta Krakowa, radni dzielnicy Podgórze i Nowa Huta.

Debata Dobra przemoc. Festiwale sztuki w przestrzeni publicznej
7 czerwca 2013 roku, godz.  15.00 – 19.00, 8 czerwca 16.00 – 19.00.
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Grolsch ArtBoom Festiwal
od 7 do 21 czerwca 2013 roku
Kraków

Dodaj komentarz