• 2013-05-25

Ruch Artystyczny Świat w Domu Artysty Plastyka

Od 29 maja w Domu Artysty Plastyka w Warszawie będzie można oglądać wystawę zbiorową uczestników Akcji Ruchu Artystycznego Świat pt. Kryzys i Forma. Sztuka niepokorna 1980 – 2012.

Ruch Artystyczny Świat, stempel (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ruch Artystyczny Świat, stempel (źródło: materiały prasowe organizatora)

W porozumieniu z Zarządem Okręgu Warszawskiego ZPAP powstał projekt wystawy ogólnopolskiej, odbywającej się w maju i czerwcu 2013 roku w Galerii DAP w Warszawie. Zaproszono do udziału w niej twórców, którzy uczestniczyli w Akcjach Ruchu Artystycznego Świat, rozpoczętych w maju 1980 r. dwiema dużymi, gorącymi wystawami w stolicy (ok. 40 autorów w galeriach MDM i Nowy Świat), następnie był Kraków, Słupsk, szybko znowu kolejna IV Akcja w Warszawie w Galerii Art OW ZPAP przy Krakowskim Przedmieściu (55 autorów z całej Polski), zastopowana 13 grudnia 1981 stanem wojennym.

Po stanie wojennym Ruch Artystyczny Świat nie zginął, po okresie działalności w drugim obiegu, w latach 1985-93, inicjował w różnych miastach i w stolicy nowe, ważne wystawy-akcje interdyscyplinarne, do których przyłączali się kolejni malarze oraz poeci, pisarze, dziennikarze, aktorzy, filmowcy. Były to trudne, wbrew wszelkim przeciwnościom podejmowane przez samych twórców, wielokrotne działania w obronie prawdy i wolności, nie tylko sztuki samej. To nie są tylko wielkie słowa, bo otóż za nimi kryją się dokonywane czyny bardzo wielu ludzi, ich praca twórcza, duch niepokorny, szlachetny i myśl mądra. (…)

Pełny tytuł akcji brzmi: Kryzys i Forma. Sztuka niepoprawna 1980 – 2012. Zaproszono do niej kilkudziesięciu twórców, uczestników poprzednich akcji Ruchu Świat, ale także nowych autorów. Każdy wnosi do wystawy od 2 do 4 prac, powstałych w latach 80. i 90., jak i w najnowszym czasie. Tytuł wystawy jest chyba jasny dla twórców, jak i publiczności. Organizatorzy chcą nadać taką formę wystawie, aby sztuka niepoprawna budziła emocje u wszystkich, którym nie obca jest prawda o swoim czasie, pod żadnym względem, egzystencjalnym, artystycznym, kulturowym.

Komisarz wystawy: Hugon Bukowski

Ruch Artystyczny Świat, Kryzys i Forma. Sztuka niepokorna 1980 – 2012
Wystawę można oglądać od 29 maja do 15 czerwca 2013 roku
Dom Artysty Plastyka
ul. Mazowiecka 11a
Warszawa

Dodaj komentarz