• 2013-05-24

Konkurs muzyki elektronicznej dla dzieci i młodzieży

22 czerwca w Łodzi odbędzie się XV Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Muzyki Elektronicznej PRELUDIUM 2013 adresowany do młodzieży szkolnej do 16 lat, grającej i kształcącej swoje umiejętności na klawiszowych instrumentach elektronicznych.

„Preludium 2013" (źródło: mat. prasowe)

„Preludium 2013" (źródło: mat. prasowe)

Festiwal jest okazją do promocji dziecięcej twórczości muzycznej, stwarza możliwości porównania poziomu kształcenia muzycznego, propagowania muzyki elektronicznej oraz zaprezentowania i promowania młodych talentów muzycznych grających na elektronicznych instrumentach klawiszowych. Organizowany Festiwal uaktywnia amatorski ruch artystyczny, popularyzuje elektroniczne instrumenty klawiszowe oraz kształtuje model spędzania wolnego czasu, poprzez świadome działania twórcze, a także stwarza możliwości rozwoju zdolności artystycznych i wymianę doświadczeń wśród instruktorów.

Konkurs adresowany jest dla solistów w trzech grupach wiekowych: I – do 8 lat, II – od 9 do 12 lat,  III – od 13 do 16 lat i realizowany jest w dwóch etapach. Warunkiem udziału w Festiwalu jest nadesłanie w terminie do 10 czerwca 2013 roku karty zgłoszenia i płyty demo materiału muzycznego z trzema utworami dowolnego repertuaru. Na podstawie zebranego materiału, jury dokonuje wstępnej oceny i wybiera uczestników do Przesłuchania Konkursowego. Podczas festiwalu jury biorące udział w Przesłuchaniach Konkursowych oceni poziom artystyczny uczestników. Festiwal organizowany jest w kategorii wykonawczej – soliści.

Przesłuchania Konkursowe do XV Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Muzyki Elektronicznej PRELUDIUM 2013:

od 22 czerwca 2013 r., godz. 15.00
Bałucki Ośrodek Kultury Lutnia, ul. Łanowa 14
Łódź

Dodaj komentarz