• 2013-05-24

Ukazał się nowy Akcent

Właśnie ukazał się najnowszy tom Akcentu (2/2013) z suplementem Jeszcze bliżej. Antologia nowej liryki węgierskiej.

Okładka najnowszego Akcentu (źródło: materiały prasowe)

Okładka najnowszego Akcentu (źródło: materiały prasowe)

W Polsce dosyć dobrze znana jest twórczość najważniejszych poetów węgierskich starszego pokolenia, natomiast wiersze autorów młodszej generacji, wyłączywszy systematyczne publikacje na łamach Akcentu, były dotychczas prawie nieprezentowane. Akcentowa antologia zawierająca utwory 12 młodych węgierskich poetów definitywnie zmienia ten stan rzeczy i ujawnia niebywałą wręcz skalę przeżywania przez nich świata.

W najnowszym tomie kwartalnika czytelnicy znajdą nie mniej frapującą lirykę 6 polskich autorów oraz profetyczny poemat Adonisa o zagładzie Nowego Jorku. Godne polecenia są także opowiadania Piotra Piętaka, fragment eposu Marka Roberta Stecha oraz opowieść drogi Andrzeja Muszyńskiego pt. Gemeinschaft. Na uwagę zasługują również eseje: o historiach alternatywnych w polskiej prozie, masochistyczno-klaustrofobicznych wizjach Franza Kafki, wybitnym (aczkolwiek obecnie nieco zapomnianym) lubelskim koloryście Teofilu Kosiorkiewiczu oraz o różnych odmianach muzyki rockowej w ZSRR w schyłkowych latach komunizmu.

Spis treści
Andrzej Niewiadomski: wiersze - 7
Andrzej Muszyński: Gemeinschaft - 10
Józef Fert: Wieczorne divertimento - 28
Stanisław Dłuski: Między katastrofizmem a nadzieją. O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły32
Anna Goławska: wiersze - 45
Marko Robert Stech: Nieśmiertelni - 49
Magdalena Górecka: (Nie)możliwe scenariusze, czyli o historiach alternatywnych w polskiej literaturze - 58
Grzegorz Jędrek: wiersze - 69
Marek Pieczara: On to ktoś inny. Kafka jakiego nie chcemy znać - 73
Danuta Kurczewicz: wiersze - 82
Piotr Piętak: opowiadania - 85
Kamil Brewiński: wiersze - 97
Marek Dziekan: Nowojorska apokalipsa Adonisa - 99
Adonis (Ali Ahmad Sa’id Isbir): Grób dla Nowego Jorku - 102
Przekroje – Nie tylko analitycznie…
Małgorzata Szlachetka: Ghetto Boy multiplikowany [Frédéric Rousseau Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii]; Andrzej Molik: Teatr reżysera. Teatr krytyka [Elżbieta Baniewicz {Dziwny_czas} Szkice o teatrze z lat 2000-2012]; Henryk Waniek: Na łąkach słów [Leszek Mądzik Obrazy bez tytułu]; Jarosław Cymerman: Przygody Leśmiana Żeglarza [Bogusław Grodzki Leśmianowska baśń nowoczesna. O Przygodach Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana]; Iwona Hofman: Nikt mi go nie zastąpił [Juliusz Mieroszewski Listy z Wyspy. ABC polityki »Kultury«]; Karol Maliszewski: Kończyć to na nowo zaczynać… [Od(nowa) – znowu – na nowo. Rekapitulacja. Red. Jarosław Wach, Łukasz Janicki] – 111
Poeci, poeci…133
Plastyka
Elżbieta Błotnicka-Mazur: Malarska opowieść o świecie. Teofil Kosiorkiewicz i jego Lublin147
Muzyka

Jarosław Sawic: Wiśniowy sad Jimiego Hendrixa. Panorama rosyjskiego rocka progresywnego155
Teatr

Jarosław Cymerman: Śpiewna muzyczność Czechowicza168
Bez tytułu
Leszek Mądzik: Hotel - 173

Kwartalnik Akcent
nr 2, maj 2013 r.

Dodaj komentarz