Anna Śmieszek i Andrzej Górski w dialogu pokoleniowym

Od 24 maja w Klubie 4ART w Gliwicach można oglądać wystawę pt. Dialog pokoleniowy między tradycją, a technologią – malarstwo, rysunek, fotografia. Anna Śmieszek, Andrzej B. Górski, Studenci Wydziału Wzornictwa GWSP.

Anna Śmieszek, „Vanitas” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Śmieszek, „Vanitas” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest swoistego rodzaju dialogiem pomiędzy pokoleniem artystów, pedagogów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – Anną Śmieszek i Andrzejem Górskim, a ich studentami z Wydziału Wzornictwa tejże uczelni. Podstawą tego dialogu jest ekspresja wizji artystycznych, która w przypadku doświadczonych twórców odbywa się przy użyciu tradycyjnych materiałów takich jak: papier, ołówek, farba, płótno, czy analogowy aparat fotograficzny, a w przypadku studentów przy pomocy nowoczesnych narzędzi i środków wyrazu: aparatów cyfrowych i programów komputerowych.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt prac: rysunków, obrazów, fotografii. Annę Śmieszek interesują rysunkowe subtelności gam kolorystycznych ujęte w ulotne zjawiska świata przyrody i ludzkich emocji. W malarstwie pokazuje bardziej realny świat o różnorodnej tematyce. Intencją fotografowania Andrzeja B. Górskiego nie jest inwentaryzacja otaczającej nas fizycznej rzeczywistości, dlatego też artysta skupił się na nasyconych głęboko emocjami portretach, które powstały w technice analogowej. Najmłodsi uczestnicy ekspozycji, studenci GWSP wypowiedzą się poprzez fotografie przedstawiające martwą naturę i życie ulicy, wykonane w technice cyfrowej.

Anna Śmieszek – artysta plastyk, członek ZPAP, pedagog w III LO w Gliwicach na profilu teatralno-plastycznym oraz na Wydziale Wzornictwa GWSP.

Andrzej B. Górski – artysta wszechstronny, umiarkowany liberał, albo po prostu człowiek wolny, świadom swojej wolności. Niepodległy duchem, gorliwy obrońca niezależności osobistej. Niezawisły obywatel, wyznawca swojej religii i swojego boga. Twórca nieujarzmiony, indywidualność niezależna nawet od natchnienia. Pedagog na Wydziale Wzornictwa GWSP.

Anna Śmieszek, Andrzej B. Górski, Dialog pokoleniowy między tradycją, a technologią
Wernisaż: 24 maja 2013 roku, godz. 19.00
Wystawę można oglądać do 5 lipca 2013 roku
Klub 4ART
ul. Wieczorka 22
Gliwice

Dodaj komentarz