• 2013-05-22

Poznań Poetów już trwa

Od 20 do 25 maja w Poznaniu trwa festiwal literacki Poznań Poetów.

Organizowany po raz 6. Poznań Poetów, którego kuratorem jest prof. Piotr Śliwiński (UAM), to jedno z największych tego typu wydarzeń naukowo-literackich w Polsce. W wymiarze artystycznym festiwal z jednej strony stwarza unikatowe forum dla spotkania środowiska literackiego, z drugiej – jest realizacją nowatorskiego modelu promocji czytelnictwa. Poprzez oryginalne połączenie klasycznych spotkań poetyckich z wykorzystaniem współczesnych technik dystrybucji treści (radio, tv, gra komputerowa, film) oraz interwencjami w tkankę miejską (instalacje artystyczne, gra miejska)PP trafia zarówno do sprofilowanego uczestnika kultury, jak i do osób, które na co dzień nie interesują się literaturą.

Festiwal daje możliwość zapoznania się z najbardziej wartościowymi zjawiskami we współczesnej poezji: od niesłusznie słabo rozpoznanych wydawnictw niszowych po goszczenie autorów wybitnych i docenianych. W wymiarze naukowym obejmuje konferencję poświęconą postaci Stanisława Barańczaka – poety i krytyka, którego twórczość miała wymierny, a jednocześnie niewystarczająco opisany wpływ na kształt współczesnej polskiej kultury.

Festiwal Poznań Poetów
Od 20 do 25 maja, Poyna}

Dodaj komentarz