• 2013-05-21

Joanna Orska rozpoczyna serię krytycznoliteracką w EMG

Nakładem wydawnictwa EMG ukazała się książka Joanny Orskiej Republika poetów, rozpoczynającą nową serię krytycznoliteracką Decyzje krytyczne.

Joanna Orska „Republika Poetów”, Wydawnictwo EMG (materiały prasowe)

Joanna Orska „Republika Poetów”, Wydawnictwo EMG (materiały prasowe)

Republika poetów jest po części kompendium, dążącym do zsumowania wiedzy o podstawowych problemach literatury ostatnich dziesięcioleci. Rozdziały na temat wierszy Sommera, Świetlickiego, Zadury i Sosnowskiego potwierdzają hierarchię, kształtowaną od połowy lat dziewięćdziesiątych, choć szczęśliwie jej nie wyczerpują, samych zaś poetów w hierarchiczności czy kanoniczności nie więżą.

Jest przykładem lektury, w której łączą się i kooperują ze sobą historycznoliterackie, poetologiczne i filozoficzne komponenty interpretacji. W rezultacie otrzymujemy odczytania tyleż pomysłowe, a nawet odkrywcze, co ostrożne, sumienne, erudycyjne, w większości przypadków lojalne wobec lektur zastanych, a przy tym niewątpliwie autorskie, dalekie więc od sytuacji, w której lojalność ta zmienia się w uległość. Autorka lubi znać fakty, odsłaniać zasypane ślady, odsłuchiwać zapomniane opinie. Dzięki temu otrzymaliśmy bardzo ciekawe przypomnienie i dopełnienie obrazu lat osiemdziesiątych, zwłaszcza końca tej dekady, a także mnóstwa okoliczności, związanych z linią Miłosza, która jest dla tej książki czymś w rodzaju równika.
Prof. Piotr Śliwiński (fragment z wewnętrznej recenzji naukowej).

JOANNA ORSKA – zajmuje się krytyką literacką, przede wszystkim związaną z poezją. Literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Autorka książek: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2004) i Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006 (2006).

Joanna Orska, Republika poetów
Wydawnictwo EMG
maj 2013 r., Kraków

Dodaj komentarz