• 2013-05-20

Szkolenie Europa dla Obywateli

Instytut Adama Mickiewicza oraz Warsztaty Kultury zapraszają na szkolenie na temat programu Europa dla Obywateli, które odbędzie się 22 maja w Lublinie.

Europa dla Obywateli, logo (źródło: mat. prasowe)

Europa dla Obywateli, logo (źródło: mat. prasowe)

Do uczestnictwa w szkoleniu zaproszeni są wszyscy potencjalni beneficjenci Programu Europa dla Obywateli: przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych; pracownicy urzędów miast; przedstawiciele organizacji pozarządowych; stowarzyszeń lub federacji organów lokalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, instytucji edukacyjnych, wolontariackich, organizacji działających na rzecz sportu amatorskiego.

Szkolenie poprowadzą eksperci z Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli w Polsce.

Program szkolenia:

  • 10:30 – 12:00 część teoretyczna – przedstawienie Programu Europa dla Obywateli. Zasady ubiegania się o granty na międzynarodowe projekty kulturalne, społeczne i edukacyjne, partnerstwa miast, inicjatywy obywatelskie, upamiętnienie historii. Przykłady zrealizowanych projektów, harmonogram naboru wniosków
  • 12:00 – 12:15 Przerwa
  • 12:15 – 14:15 Warsztaty z udziałem uczestników inspirujące do zmian i wspierające rozwój potencjału społecznego i ekonomicznego terenów objętych projektami.
  • 14:15 – 15:00 Przerwa na lunch
  • 15:00 – 15:30 Prezentacja projektu dofinansowanego przez Program – spotkanie z koordynatorem projektu.
  • 15:30 – 16:00 Informacje praktyczne – jak skutecznie aplikować? Formularze i załączniki; konsultacje indywidualne.

Szkolenie na temat programu Europa dla Obywateli
22 maja 2013, godz. 10.30 – 16.00
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, II piętro.

Dodaj komentarz