Metamorfozy Przestrzeni na WAPW

Naukowy Klub Architektury zaprasza do udziału w konferencji Metamorfozy Przestrzeni, którą organizuje 21 maja na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Konferencja Metamorfozy Przestrzeni (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja Metamorfozy Przestrzeni (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miasto jest wynalazkiem ludzkości, którego cechą szczególną jest trwałość oraz zdolność przeobrażeń pod wpływem odpowiednich uwarunkowań, potrzeb i możliwości cywilizacyjnych. Szacuje się, że niektóre miejscowości lewantyńskie mogą stanowić obszary trwale zamieszkiwane od ponad 10 000 lat. W Europie, Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej i Środkowej istnieją miasta, które przeżywały kreujące je cywilizacje i imperia i noszą ślady wielu kultur. Współczesna metropolia jest tworem złożonym, efektem oddziaływania wielu czynników, zarówno społecznych jak i naturalnych, przestrzenią noszącą ślady przeobrażeń, konfliktów i synkretyzmu kulturowego. Architektura i urbanistyka miasta nie jest zatem dziełem jednego człowieka ani nawet skoordynowanej pracy wielu jednostek, lecz – jak to ujął Maciej Nowicki – rezultatem czasu.

Metamorfozy stanowią charakterystyczny, choć często niezwykle subtelny ślad w architekturze miasta. Badanie tych przeobrażeń umożliwia odtworzenie znaków i treści oraz zrozumienie idei leżących u podstaw danych właściwości przestrzeni miejskiej, nadawać jej formę. Obserwacja poszczególnych interferujących ze sobą procesów, odpowiedzialnych za kształtowanie miasta, umożliwia lepsze zrozumienie historii urbanizacji – w ujęciu ogólnym i w szczególnych przypadkach – oraz rozwoju metropolii mającego miejsce w czasie teraźniejszym.

Konferencja adresowana jest do architektów, urbanistów, antropologów, socjologów, historyków, geografów oraz wszystkich innych badaczy tematyki miasta i jego rozwoju. Referaty prezentowane będą w trzech panelach tematycznych: IDEA, TREŚĆ i FORMA.

Konferencja Metamorfozy Przestrzeni
21 maja 2013 r.
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Warszawa

Dodaj komentarz