Krystyna Jatkiewicz, Grafika na tkaninach

Do 15 maja w Domu Artysty Plastyka w Warszawie można oglądać wystawę Krystyny Jatkiewicz pt. Grafika na tkaninach.

Krystyna Jatkiewicz, Ogień wewnętrzny, grafika komputerowa na tkaninie, 2007, 115x139 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krystyna Jatkiewicz, Ogień wewnętrzny, grafika komputerowa na tkaninie, 2007, 115x139 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Świat artystyczny Krystyny Jatkiewicz to różnorodność dyscyplin: malarstwo, grafika komputerowa oraz tkactwo.

Malarstwo jest fascynacją bogactwem natury – wyrysowywane delikatną paletą akryli na płótnie pejzaże tradycyjne oraz symboliczne, zwierzęta, szczególnie konie w ich żywiołowym pędzie i klasie, detale roślinne i portrety.

Szczególnym zdarzeniem w twórczości artystki jest grafika komputerowa na odpowiednio dobranych tkaninach. Znajomość materii tkackiej i malarstwa spowodowała stworzenie własnych indywidualnych rozwiązań w tej technice. Artystka pokazuje świat nieco inaczej. Dynamika i silna wrażeniowość stają się metodą tworzenia, jednakże prezentowaną w odmienny sposób. To co jest ulotne i to co jest trwałe, powszednie i wyjątkowe, poddawane jest graficznym przekształceniom.

Spojrzenie na twórczość artystyczną Krystyny Jatkiewicz to metodyczne poznawanie różnorodności zdarzeń otaczającego nas świata. Zawsze podkreślona jest wrażliwość, którą w różny sposób każdy z nas może odnaleźć.

Irmina Dubaniowska-Kutek, historyk sztuki

Krystyna Jatkiewicz – absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Barbary Szubińskiej (2006). Aneks do Dyplomu z Grafiki Komputerowej pod kierunkiem prof. Waldemara Szysza (wyróżnienie). Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Pracowni Doświadczalnej Tkactwa Artystycznego i Stowarzyszenia A-Art Project (Francja).

Krystyna Jatkiewicz, Grafika na tkaninach
1-15 maja 2013 r.
Galeria 022, Dom Artysty Plastyka
Warszawa

Dodaj komentarz