• 2013-05-09

Wschód Kultury – kultura dla rozwoju Polski Wschodniej

W Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie będą realizowane projekty w ramach formy współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego pt. Wschód Kultury. Miasta będą odkrywać nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł.

Projekt Wschód Kultury, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt Wschód Kultury, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wschód Kultury jest rozszerzeniem projektu Europejski Stadion Kultury, który w związku z przygotowaniami do Euro 2012 był realizowany w latach 2011-2012 w Rzeszowie i w 2012 roku również w Lublinie. Wykorzystując potencjał kulturowy ostatnich dwóch lat, Białystok, Rzeszów i Lublin postanowiły kontynuować przedsięwzięcie, formułując nową nazwę, odnoszącą się nie tylko do geograficznej lokalizacji miast, współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego, ale także do dynamicznego rozwoju kulturalnego Polski Wschodniej. Wschód Kultury został zainaugurowany w marcu 2013 roku podczas seminarium Kultura dla Partnerstwa Wschodniego w Lublinie.

W ten sposób Wschód Kultury łączy siły Polski Wschodniej w budowaniu Partnerstwa Wschodniego oraz inicjuje kształcenie nowych kompetencji w kulturze, m.in. w dziedzinach dialogu międzykulturowego, nowych mediów oraz animowania i zarządzania projektami ponad granicami. Misją Wschodu Kultury jest rozwój miast poprzez współpracę kulturalną z krajami Partnerstwa Wschodniego, a także pogłębienie współpracy między miastami Polski Wschodniej w celu tworzenia wspólnych, odważnych i wieloletnich programów kulturalnych.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem miast będzie organizacja trzech festiwali: pod koniec czerwca odbędzie się Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, na koniec września zaplanowano Inny Wymiar w Białymstoku, a na początku października – festiwal Integracje-Mediacje w Lublinie, towarzyszący Kongresowi Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW) pt. Kultura dla Partnerstwa Wschodniego.

Program artystyczny będzie się opierał przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie projektów artystycznych między miastami, a także wspólnych projektach realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego ma pokazać ich potencjał, a także być inspiracją dla uczestników festiwali, gdyż kultura tych krajów wciąż nie jest w Polsce znana ani popularna.

Wschód Kultury
Projekt odbywać się będzie w trzech odsłonach:
28-30 czerwca 2013 roku, Rzeszów – Europejski Stadion Kultury
25-29 września 2013, Białystok – Inny Wymiar
1-6 października 2013, Lublin – Integracje-Mediacje

Dodaj komentarz