• 2013-05-09

Fotografia: narzędzie i medium sztuki w Gdańsku

Od 18 maja w Gdańskiej Galerii Fotografii MNG będzie można oglądać projekt pt. Fotografia: narzędzie i medium sztuki. Wystawa fotograficzna ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii, Działu Muzeum Narodowego w Gdańsku.

„Fotografia: narzędzie i medium sztuki. Wystawa fotograficzna ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii, Działu Muzeum Narodowego w Gdańsku”, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Fotografia: narzędzie i medium sztuki. Wystawa fotograficzna ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii, Działu Muzeum Narodowego w Gdańsku”, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt pt. Fotografia: narzędzie i medium sztuki. Wystawa fotograficzna ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii, Działu Muzeum Narodowego w Gdańsku jest inauguracją nowego cyklu wystaw, prezentujących zbiory kolekcji: Fotografii Artystycznej, Gdańskiej, Kresowej i Variów analizowane pod kątem funkcji pełnionych przez poszczególne fotografie w wizualnej komunikacji międzyludzkiej.

Pierwsza wystawa stanowi próbę ogólnego podziału zbiorów pod kątem przydatności do różnorodnych zadań. Do najczęściej omawianych funkcji fotografii należą: funkcja użytkowa powiązana przede wszystkim z rolą fotografii jako nośnika komunikatu wizualnego; ideowa – łączona m.in. z funkcjami dydaktyczną, naukową, wychowawczą, społeczną; estetyczna. Dwa główne działy ekspozycji: fotografia jako narzędzie, fotografia jako medium sztuki, a także dział dzieło w fotografii artystycznej, dotyczą problematyki zakresu zastosowania fotografii.

Odmienny charakter ma fotografia, której przypisywana jest rola obiektywnego dowodu istnienia zjawisk naukowych. Znamionuje ją wierna, bezpośrednia rejestracja typowych dla poszczególnych dziedzin dokumentów wizualnych. W przypadku kolekcji fotografii Gdańskiej Muzeum Narodowego w Gdańsku reprezentatywne dla niej są fotograficzne dokumentacje miasta pierwszych lat powojennych, tworzone m.in. przez Wiesława Gruszkowskiego, Stefana Kaczorowskiego, Zbigniewa Kosycarza, Edmunda Kupieckiego, Juliana Opalskiego, Henryka Radowicza czy Zygmunta Reinhardta.

Dział wystawy fotografia jako medium sztuki odnosi się do działalności artystów tworzących fotograficzne dzieła sztuki. Na obecnej wystawie będą prezentowane fotografie tworzone w technikach klasycznych, w tym pochodzący z 2. poł. XIX w. dagerotyp z wizerunkiem Aleksandra Herteux’a, wykonany w krakowskim salonie sztuki Alfreda Wawrzeckiego. Dokonania współczesnej fotografii artystycznej reprezentują m.in. prace Leszka Brogowskiego z serii Idiomy I oraz fotomontaż cyfrowy Marty Deskur pt. Pani Pomidor. Ostatni dział wystawy – dzieło w fotografii artystycznej – dotyczy aspektu współzależności między fotografowanym dziełem a samą fotografią będącą dziełem.

Kurator wystawy: Maria Szymańska-Korejwo
Aranżacja: Maria Szymańska-Korejwo
Współpraca: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, Mariola Balińska, Agnieszka Gawędzka, Maria Bigoś-Bojarska, Anna Kriegseisen, Paweł Burian, Paweł Powirski, Rafał Rzeczkowski, Henryk Makarewicz, Tomasz Błyskosz, Wojciech Charkin, Krystyna Augustyniak

Fotografia: narzędzie i medium sztuki. Wystawa fotograficzna ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii, Działu Muzeum Narodowego w Gdańsku
Wernisaż: 18 maja 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 18 sierpnia 2013 roku
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Gdańska Galeria Fotografii
ul. Grobla I 8/11
Gdańsk

Dodaj komentarz