• 2013-05-07

Zbigniew Romańczuk ekspresyjnie w Gorzowie Wlkp.

Od 11 maja w Galerii BWA Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. będzie można oglądać wystawę prac Zbigniewa Romańczuka pt. Geometria koloru.

Autor: Zbigniew Romańczuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: Zbigniew Romańczuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

W najnowszych pracach Zbigniewa Romańczuka w zakamuflowany sposób odzwierciedlona zostaje złożoność współczesnego świata, w którym wielość form obrazowania nieuchronnie zmierza w kierunku dominacji cyfrowych technik reprodukcji, przetwarzania i kreowania obrazów. W dobie digitalnej rewolucji ikonicznej malarstwo jawić się może jako relikt dawnego, nawet przedanalogowego systemu produkcji przedstawień. Niemniej dla Zbigniewa Romańczuka stanowi ono wciąż podstawową formę ekspresji twórczej, choć permanentnie ewoluuje jego podejście do malarskiej materii.

Prezentowane na wystawie obrazy swoją genezę mają w dotychczasowym malarskim procesie myślowego konstruowania obrazu, technologiczne zapośredniczenie sprawia jednak, że stanowią one swoistą wyprawę poza malarstwo w stronę malarskości obrazu cyfrowego. Hybrydyczność procesu twórczego objawia się w zestawieniu tradycyjności artefaktu – blejtram i płótno – z wykorzystaniem nowych technologii – grafiki komputerowej i druku cyfrowego – jako narzędzi edycji i wytworzenia obrazu.

W warstwie przedstawieniowej geometria kolorów zaprezentowana zostaje w obrazach w dwojakiej formie. W kilku pracach rytmiczna intensyfikacja impulsów wizualnych poprzez kontrastowość kolorów wybranych przez artystę powoduje wrażenie wibrowania powierzchni obrazowej, efektu zbliżonego do działań twórców op-artu. W monochromatycznej kolorystyce utrzymane są natomiast obrazy pikselowe, zbudowane z najmniejszych elementów formotwórczych elektronicznej tekstury obrazu. Nieprzejrzystości obrazu cyfrowego przeniesionego w obszar materii malarskiej towarzyszy tutaj wizja ukrytego wnętrza obrazu, złożonego z tych malutkich cząsteczek – pikseli. Pikselowa siatka, kratownica, wyznaczająca geometryczny podział płaszczyzny obrazu bliska jest ideowym koncepcjom i doświadczeniom neokonstruktywizmu oraz malarstwa systemowego, nawiązuje do teorii i praktyki artystycznej Hard Edge, minimalizmu oraz współczesnego design’u i Neoabstrakcyjnej – Geometrii.

W prezentowanej ekspozycji Zbigniew Romańczuk zdecydowanie odchodzi od charakterystycznej dotąd w jego twórczości inspiracji otaczającą rzeczywistością na rzecz eksperymentu z cyfrową obróbką form graficznych. Ta tendencja zdaje się pogłębiać w jego ostatnich pracach, niemniej spoiwem łączącym całokształt dorobku artysty niezmiennie pozostaje eksplorowanie malarstwa jako formy ekspresji twórczej. Stąd wykorzystanie nowych mediów postrzegam jako kolejną próbę mocowania się z malarstwem jako sztuką tworzenia obrazu. (…)

Anna Musiał – Gąsiorowska

Zbigniew Romańczuk jest prorektorem ds. nauki Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. W 1983 roku ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 1988 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym, a od 2006 – profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1993-1994 odbył staż w ramach stypendium w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. W 1997 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 2005-2010 był Kierownikiem Zakładu Edukacji Plastycznej i Wychowania Estetycznego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Pizie, Berlinie, Rostocku, Stralsundzie i Greifswaldzie.

Zbigniew Romańczuk, Geometria koloru
Wernisaż: 11 maja 2013 roku, godz. 17.00
Wystawę można oglądać do 9 czerwca 2013 roku
Galeria BWA Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
Gorzów Wlkp.

Dodaj komentarz