• 2013-05-07

Roman Polański w Dreźnie

4 maja 2013 w Muzeum Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie nastąpiło otwarcie wystawy Roman Polański. Aktor. Reżyser.

Roman Polański – Aktor. Reżyser (źródło: materiały prasowe organizatora)

Roman Polański – Aktor. Reżyser (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum J.I. Kraszewskiego to specyficzne miejsce na mapie kulturalnej Drezna. To ośrodek wymiany kulturalnej między obydwoma krajami. Otwarte po remoncie w styczniu, oprócz wystawy stałej poświęconej życiu polskiego pisarza na emigracji, prezentuje również wystawy czasowe. Ekspozycja Roman Polański. Aktor. Reżyser będzie pierwszą wśród wystaw czasowych w nowo urządzonym Muzeum Kraszewskiego.

Wystawa Roman Polański. Aktor. Reżyser została przygotowana przez Muzeum Kinematografii w Łodzi i stanowi prezentację dorobku jednego z najwybitniejszych i najbardziej znanych polskich twórców filmowych, który sławę i popularność w kinie światowym zawdzięcza takim filmom jak: Nóż w wodzie, Matnia, Wstręt, Dziecko Rosemary, Chinatown, Tess czy Pianista.

Drezno jest po Berlinie i Duesseldorfie kolejnym miastem niemieckim w którym wystawa zostanie zaprezentowana. Będzie można ją oglądać do 1 września 2013r.

Wystawa została dofinansowaniem ze środków Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie.

Reżyser w liście skierowanym do dyrektora muzeum Mieczysława Kuźmickiego w grudniu 2009r. napisał:

Nie przypuszczałem, że można zebrać na mój temat tyle materiałów, dokumentów o których istnieniu nawet nie wiedziałem. Podziwiam zaangażowanie Twórców.

Muzeum Kinematografii za tę ekspozycję w maju 2010 r. otrzymało prestiżową Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii promocja za granicą.

Realizacja wystawy: Muzeum Kinematografii w Łodzi

Roman Polański. Aktor. Reżyser
4 maja – 1 września 2013 r/
Muzeum J. I. Kraszewskiego
Drezno

Dodaj komentarz