• 2013-05-06

Mies van der Rohe Award 2013 shortlist

Dwie polskie pracownie architektoniczne – koszalińska HS99 oraz wrocławska Maćków Pracownia Projektowa – znalazły się na tzw. shortlist, liście wyróżnionych Mies van der Rohe Award 2013.

Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Wrocław Stadion, proj. Maćków Pracownia Projektowa, fot. T. Lewandowski (źródło: materiały prasowe)

Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Wrocław Stadion, proj. Maćków Pracownia Projektowa, fot. T. Lewandowski (źródło: materiały prasowe)

Na shortlist czyli liście 35 najlepszych europejskich budynków, wyłonionych spośród 335 nominacji, znalazły się dwie realizacje z Polski:

  • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach (CINiBA) projektu koszalińskiej pracowni HS99 (Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski)
  • Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Wrocław Stadion projektu wrocławskiej Maćków Pracowni Projektowej

Europejska Nagroda Architektoniczna im. Miesa van der Rohe to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Fundacji Miesa van der Rohe w Barcelonie. Nagroda przyznawana jest w systemie biennale, a jej podstawowym zadaniem jest wyróżnienie najlepszych projektów architektonicznych, jakie zostały zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat w Europie. Głównym celem konkursu jest natomiast zwrócenie uwagi na ogromną rolę budynków prywatnych i publicznych w kształtowaniu krajobrazu współczesnych miast oraz na istotny wkład europejskich specjalistów w rozwój najnowszych rozwiązań architektonicznych i technologii, a także wspieranie najmłodszych twórców, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Podczas każdej z edycji, międzynarodowe jury nominuje projekty architektoniczne ukończone w ciągu ubiegłych dwóch lat. W skład grona jury wchodzą niezależni eksperci z całej Europy, członkowie Europejskiej Rady Architektów (ACE) oraz innych europejskich stowarzyszeń i instytucji architektonicznych. Po rozpoznaniu wszystkich nominowanych projektów, jury wybiera dwa z nich – laureata Grand Prix oraz laureata Wyróżnienia dla Młodych Architektów (Emerging Architect Special Mention). Obie nagrody to wyraz uznania dla nowatorstwa, wartości estetycznych oraz jakości rozwiązań technologicznych i ekologicznych wyróżnionych projektów.

Grand Prix konkursu to 60 tysięcy euro, a Wyróżnienie to 20 tysięcy euro. Zwycięzcy są również nagradzani statuetką autorstwa katalońskiego rzeźbiarza Xaviera Corberó, inspirowaną kolumnami do barcelońskiego Pawilonu im. Miesa van der Rohe – symbolu Konkursu oraz jednej z najświetniejszych europejskich budowli XX wieku. Na specjalnej wystawie pokonkursowej oraz w katalogu wystawy pokazywanych jest również kilkadziesiąt innych projektów, wybranych przez jury spomiędzy prac nominowanych do konkursu.

Mies van der Rohe Award 2013
Nagroda przyznawana jest przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Fundację Miesa van der Rohe

Dodaj komentarz