• 2013-05-04

Kolada dla niesłyszących

5 maja o godz. 19.30 na Dużej scenie Teatru Polskiego w Poznaniu zostanie wystawiona Gąska Nikołaja Kolady w wersji dla niesłyszących.

Nikołaj Kolada, „Gąska”, Teatr Polski w Poznaniu (materiały prasowe)

Nikołaj Kolada, „Gąska”, Teatr Polski w Poznaniu (materiały prasowe)

Mając na uwadze potrzeby osób niesłyszących i niedosłyszących, Teatr Polski w Poznaniu zaprasza na spektakl z tłumaczeniem na język migowy. Umożliwiając niesłyszącym pełny udział w wydarzeniach kulturalnych, Teatr Polski w Poznaniu przyczynia się do budowania społeczeństwa otwartego, pozbawionego uprzedzeń i stereotypów.

Przekład na język migowy odbywa się symultanicznie w trakcie przedstawienia i oprócz tekstu sztuki obejmuje informacje na temat stosowanych przez aktorów środków artykulacji dźwięku, m.in. intonacji głosu, jego szybkości i barwy. Przekaz obejmuje także rozmaite inne brzmienia budujące teatralną rzeczywistość: muzykę, odgłosy, akustyczne efekty specjalne itp. Tłumacz uruchamia dodatkowe kanały komunikacyjne – wykorzystując charakterystyczne sygnały niewerbalne, prezentuje atmosferę świata przedstawianego na scenie. Dzięki wprowadzaniu elementów pantomimy (mimiki twarzy, ruchów, gestów) własnym ciałem odzwierciedla zachowania i emocje bohaterów. Korzysta przy tym z charakterystycznej dla języka migowego przestrzenności, co znacznie podnosi zrozumiałość komunikatu. Jako lipspeaker tłumacz potrafi znakomicie porozumiewać się nie tylko z widzami niedosłyszącymi, lecz także z nieznającymi języka migowego.

Spektakle tłumaczone na język migowy odbywają się w Teatrze Polskim w Poznaniu regularnie od 2010 roku, jednak tradycja organizowania przedstawień dla niesłyszących sięga kilkudziesięciu lat wstecz – już w 1974 roku z inicjatywy Romana Kordzińskiego (ówczesnego kierownika artystycznego i dyrektora Teatru) spektakl w jego reżyserii Wariatka z Chaillot Jeana Girardoux oraz Klik-Klak Jarosława Abramowa w reż. Piotra Sowińskiego realizowano z udziałem tłumacza języka migowego. W ostatnich latach tłumaczone przedstawienia połączone były ze spotkaniami, które stwarzały możliwość wymiany doświadczeń i wrażeń między aktorami i osobami niesłyszącymi.

Gąska, Nikołaj Kolada
Teatr Polski w Poznaniu
5 maja o godz. 19.30
Spektakl z tłumaczeniem na język migowy

Dodaj komentarz