• 2013-05-04

Mistrzowie plakatu polskiego – nowa publikacja Muzeum Śląskiego

Muzeum Śląskie zaprasza do zapoznania się z nową publikacją Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach prezentującą wybrane prace dwudziestu artystów.

Eugeniusz Oniegin, 1960, katalog „Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Eugeniusz Oniegin, 1960, katalog „Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dzieła zawarte w albumie są zarówno autorstwa przedstawicieli najstarszej generacji plakacistów polskich, jak i reprezentantów pokolenia, które wsparło się na dorobku polskiej szkoły plakatu. Poznamy plakaty wybitnych polskich artystów, poczynając od ojca i mistrza polskiego plakatu Henryka Tomaszewskiego, poprzez inne wielkie nazwiska, jak Wiktor Górka, Wojciech Fangor, Józef Mroszczak, Jerzy Flisak, Eryk Lipiński, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Tadeusz Grabowski, Roman Kalarus, Jan Lenica i wielu innych.

Album jest okazją do prześledzenia tendencji i przemian stylistycznych, jakim ulegał polski plakat na przestrzeni lat. Nie tracąc cech indywidualności jego twórców, odróżniał się odmienną autonomią języka: stosowaną kolorystyką, użytym znakiem i symbolem oraz liternictwem. Jedne plakaty oparte były na symbolice przedmiotu lub postaci, inne były budowane poprzez zestawienie czystych plam barwnych i znaków graficznych, jeszcze inne utrzymane w konwencji realistycznej lub operujące głównie znakiem, metaforą, aluzją i celnym komentarzem.

Z uwagi na liczebność zbioru plakatu niemożliwe było jednorazowe, pełne jego opracowanie katalogowe. Wymaga ono przygotowania kilku opracowań. Punktem wyjścia dla pierwszego z nich było 20 nazwisk największych indywidualności artystycznych, których prace są także najliczniejsze w kolekcji Muzeum Śląskiego. Katalog obejmuje więc zaledwie wycinek z bogatej kolekcji powojennego plakatu w Muzeum Śląskim, która liczy obecnie około 20 tysięcy egzemplarzy autorstwa około 500 twórców oraz prezentuje prace z okresu największego rozkwitu sztuki plakatowej, gdy zyskał on status samodzielnej dyscypliny plastycznej. Plakat przemawiał do społeczeństwa wyrafinowanym językiem sztuki, pełnym ekspresji, siły i wiarygodności w przekazywaniu treści. Dzięki tym walorom plakat, zwany potocznie sztuką ulicy, stał się wartościowym towarem na rynku sztuki, przedmiotem kolekcjonowania.

Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach. Katalog – wybór
Oprac. Henryka Olszewska-Jarema, Anna Sarna
Format 22 x 27 cm, 344 strony, oprawa twarda, ilustracje kolorowe
Wstęp i wprowadzenie w języku polskim, angielskim i niemieckim
Rok wydania 2012

Dodaj komentarz