• 2013-04-29

Wojtek Wieteska z retrospektywą w Atlasie Sztuki

Od 7 czerwca w Galerii Atlas Sztuki w Łodzi będzie można oglądać wystawę fotografii Wojtka Wieteski pt. Jestem z Polski.

Fot. Wojtek Wieteska, Kaszuby 2012 © Wojtek Wieteska

Fot. Wojtek Wieteska, Kaszuby 2012 © Wojtek Wieteska

Choć trudno znaleźć miejsce, w którym by nie mieszkał, i choć jego oczami mogliśmy patrzeć na Nowy Jork i Tokio, to deklaruje z całym przekonaniem – Jestem z Polski. Jaka jest Polska zapisana na fotografiach Wojtka Wieteski, jednego z najwybitniejszych polskich fotografów?

Wystawa będąca retrospektywą 28 lat, przedstawia subiektywną wizję intensywnych przemian zachodzących nie tylko w polityce, ekonomii i kulturze, lecz w najbardziej interesującej dla artysty warstwie wizualnej. Zdjęcia z lat 1986-2013 zostały ułożone w pięć rozdziałów równoległych do przemian społeczno-politycznych w Polsce: Polska przed okrągłym stołem (1986-1989), Polska przed wstąpieniem do UE (1990-2003), Polska w UE (2004-2011) oraz Polska dzisiaj (2012-2013, dwa rozdziały).

Świat uchwycony przez Wieteskę, mimo że opatrzony datami, funkcjonuje poza zdarzeniami i poza czasem. Wieteska akceptuje tę Polskę, on ją lubi i ja to rozumiem, bo przecież oglądając te zdjęcia akceptuję świat widziany okiem Wieteski, to jest Polska spokojna. Właśnie spokój przede wszystkim wyłania się z tych zdjęć, w kraju nieustannie niespokojnym, który wciąż żyć musi w napięciu i rozdrganiu Wieteska znalazł prawdziwe oazy spokoju – mówi Krzysztof Varga, pisarz (mi.in. Nagrobek z lastryko, Trociny), autor wstępu do albumu Wojtka Wieteski.

Wystawa obejmuje 82 zdjęcia. Całość projektu Jestem z Polski zostanie zaprezentowana w specjalnie przygotowanym albumie obejmującym 161 fotografii. Album zostanie wydany jedynie w 400 egzemplarzach przeznaczonych dla instytucji zajmujących się fotografią, m.in: Muzeum Narodowego i Biblioteki Narodowej. Będzie również dostępny w wybranych księgarniach.

Wojtek Wieteska, Jestem z Polski
Wystawę będzie można oglądać od 7 do 23 czerwca 2013 roku
Galeria Atlas Sztuki
ul. Piotrkowska 114/116
Łódź

Dodaj komentarz