• 2013-04-29

Powstanie styczniowe – wystawa w Białymstoku

6 maja w białostockim Ratuszu odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa pt. Powstanie styczniowe przygotowanej przez Towarzystwo Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi.

Igor Kiebiec „Dąb Powstanców” (źródło: mat. prasowe)

Igor Kiebiec „Dąb Powstańców” (źródło: mat. prasowe)

Towarzystwo Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi przygotowało wystawę upamiętniającą 150. rocznicę powstania styczniowego i 175. rocznicę urodzin Konstantego Kalinowskiego, przywódcy powstania styczniowego na terytorium dzisiejszej Białorusi i Litwy. Wystawa prezentowana była w Grodnie, a w dniach od 6 do 26 maja eksponowana będzie w białostockim Ratuszu – siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Ekspozycja zorganizowana została dzięki pomocy pana Andrzeja Chodkiewicza, Konsula Generalnego RP w Grodnie.

Uchwałą z dnia 3 sierpnia 2012 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Czytamy w niej:

Dnia 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy, a jego celem była restytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Impulsem do podjęcia działań zbrojnych był manifest Tymczasowego Rządu Narodowego reprezentującego wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa oraz ziemie leżące w historycznych granicach dawnej I Rzeczypospolitej. Powstanie było wyrazem sprzeciwu wobec carskiego ucisku i intensywnej polityki rusyfikacji. Pomimo poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie władze carskie nasiliły represje przeciwko ludności cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały resztki odrębności państwowej Królestwa Polskiego. Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności.

Ekspozycja zorganizowana została dzięki pomocy pana Andrzeja Chodkiewicza, Konsula Generalnego RP w Grodnie.

Powstanie styczniowe
od 6 do 26 maja 2013 roku
Ratusz w Białymstoku

Dodaj komentarz