• 2013-04-29

Front Architects: Biblioteka w Świeciu

Poznańska pracownia Front Architects opracowała koncepcję architektoniczno-budowlaną miejskiej biblioteki publicznej w Świeciu.

Biblioteka w Świeciu, proj. Front Architects (źródło: materiały prasowe organizatora)

Biblioteka w Świeciu, proj. Front Architects (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kompozycja projektowanego obiektu opiera się na zderzeniu dwóch kierunków: osi wynikającej z kręgosłupa parku oraz osi prostopadłej do skarpy na granicy północno-wschodniej działki. Przyjęto założenie, że budynek projektowanej biblioteki powinien być zwornikiem pomiędzy parkiem a obszarem zabudowy mieszkaniowej położonym na skarpie, dalej łączącej się z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych. Dzięki temu rozwiązaniu komunikacja piesza zyskuje: obiekt staje się niejako skrzyżowaniem kilku ciągów przysparzając tym samym nowych potencjalnych gości placówki. Całość obiektu można obejść zarówno dzięki rampom jak i terenowym schodom (na skarpie). Parking obsługujący budynek zlokalizowano od strony południowo-zachodniej działki korzystając z istniejącego wjazdu

Kontekst zabudowy ulicy Sienkiewicza oraz bezpośrednia relacja z Parkiem Miejskim są głównymi czynnikami kształtowania wyrazu architektonicznego Biblioteki. Budynek , który z jednej strony ma wrastać w zieleń, a z drugiej wybijać się manifestując swój szczególny charakter, musi mieć bardzo uzasadniony wybór materiałów. I tak wysokie na 360cm frontowe, eleganckie wertykalne przeszklenia parterowego budynku spina silna rama wykończona białymi płytami kamiennymi (także z wertykalnymi podziałami). Wysokiej jakości materiały, gładkie, samozmywalne, tchnące zarazem trwałością i spokojem, wzmagają właściwy odbiór, interpretację założenia: współczesna biblioteka jest przecież świeckim kościołem, symbolem świetności społeczności miejskiej, symbolem jego mocy, otwartości i ambicji.

Najważniejszym elementem kompozycyjnym elewacji frontowej jest charakterystyczna rampa, pełniąca rolę alei prowadzącej na dach-taras. Głównym zaś zwornikiem kompozycyjnym wnętrza jest wspomniany dziedziniec-atrium, który dzięki swojemu audytorium unosi się na dach, a dalej na uniesiony taras widokowy skierowany w stronę parku. Pomysł wewnętrznego wzniesienia wziął się z istniejącej na granicy działki skarpy. Za sprawą audytorium skarpa ta zostaje przeniesiona, powielona. We wnętrzach pomieszczeń ogólnodostępnych dominuje elegancka biel i szarość skontrastowana z kolorytem tego, co tu najważniejsze: setek woluminów książek. Zestawienie dobrze komponuje się ze szlachetnymi drewnianymi i betonowymi posadzkami i wysokiej jakości fasadami szklanymi.

Przyjęcie dachu zielonego wymusiło niejako formę obiektu: modernistycznego jasnego monolitu wciśniętego w skarpę z płaskim dachem będącym, jak wspomniano, tarasem-ogrodem. Aby stał się w pełni funkcjonalny i obszerny zdecydowano się jednocześnie na parterową zabudowę, charakterystyczną przecież dla otoczenia skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Kościuszki. Tym samym osiągnięto pełną dostępność biblioteki także dla osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci. Funkcja obiektu odzwierciedla intencje Zamawiającego. Atrium (pełniące rolę tarasu i widowni/audytorium) zlokalizowane pośrodku założenia dzieli bibliotekę na dwie zasadnicze części: jedną przeznaczona dla dorosłych i drugą, przeznaczona dla młodzieży i dzieci. Dziedziniec, wokół którego ciągnie się komunikacja, zapewnia także dostęp światła do poszczególnych pomieszczeń. Funkcje dodatkowe, takie jak kawiarnia oraz sale konferencyjne i spotkań autorskich, zlokalizowano we frontowej, przeszklonej części budynku zapewniając widoki na zieleń parku miejskiego, ale i na ruchliwą ulicę i wewnętrzne atrium. W ten sposob główne obszary ruchu wzajemnie się przenikają przyciągając do gościnnego budynku Biblioteki.

Dach, zaprojektowany jako taras, nowy miejski plac, w całości przeznaczony jest na użytkowanie publiczne. Pomiędzy zakomponowanymi formami roślinności rozkładają się chodniki, placyki, a na nich miejsca odpoczynku, rekreacji. Można tu organizować pokazy, przedstawienia, gry, zabawy w zależności od pomysłowości administratora obiektu i oczywiście mieszkańców miasta.

Program powierzchniowy został powiększony o potrzebną tu kawiarnię, która będzie obsługiwać gości biblioteki i sal konferencyjnych/autorskich. Dodatkowo powiększono też, zgodnie z wymogami programu Biblioteka+, powierzchnię pomieszczeń czytelni i magazynów przeznaczoną na rozwój i przyrost woluminów. Jeśli jednak Inwestor uzna te argumenty za niemożliwe do spełnienia ze względów ekonomicznych, bez szkody dla całego projektu możliwe jest zmniejszenie tej powierzchni.

Projektowany obiekt zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej w układzie szkieletowym, zapewniającym wolny, swobodny rozkład poszczególnych funkcji. Siatka żelbetowych słupów wspiera bezpodciągowe stropy zbrojone krzyżowo. W budynku przyjęto wprowadzenie takich instalacji, których główną cechą jest współzależność pomiędzy wykorzystaniem naturalnych uwarunkowań klimatycznych a koncepcją obiektu pasywnego, energooszczędnego.

Biblioteka publiczna
Projekt: Front Architects (Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson)
Współpraca: Magdalena Pietrusza
Opracowanie: Maja Dylewska, Bartosz Grochulski, Agata Sobańska
Świecie

Dodaj komentarz