• 2013-04-27

Kalisz i kobiety

Książka Ryszarda Kalisza zatytułowana Ryszard i kobiety ukaże się 8 maja nakładem Wydawnictwa G+J Książki.

„Ryszard i kobiety” – Ryszard Kalisz, G+J Książki (materiały prasowe)

„Ryszard i kobiety” – Ryszard Kalisz, G+J Książki (materiały prasowe)

Mężczyźni są̨ słabsi niż̇ kobiety, bardziej przeżywają swoje porażki i potrzebują̨ opieki – pisze w swojej najnowszej książce, poświęconej kobietom, Ryszard Kalisz. Poseł, prawnik, warszawiak, miłośnik nart i jeden z najbardziej wyrazistych polskich polityków postanowił zgłębić rolę społeczną kobiety i tajniki jej duszy. Opowiada o płci przeciwnej szczerze i otwarcie, przyznając, że nie boi się krytyki.

Staram się realizować prawa kobiet we wszystkich ich przejawach. Tożsamości, felicytologii, praw społecznych i socjalnych. Uważam, że dla szybkiego rozwoju społeczeństwa niezbędna jest partycypacja wszystkich obywateli i obywatelek w życiu społecznym. Nasze społeczeństwo jest konserwatywne i opiera się na decyzjach mężczyzn. Ja chcę, aby kobiety podejmowały decyzje o znaczeniu dla wszystkich obywateli. Żeby tak mogło być, muszą być stworzone dla nich odpowiednie warunki i o tym piszę w mojej książce. – zapowiada Ryszard Kalisz.

Wybrane fragmenty książki:

To niezwykle istotne, żeby obecność kobiet w polityce czy w organizacjach pozarządowych była wartością̨ dodaną ze względu na ich własny, specyficzny sposób widzenia rożnych spraw. Nie powinny prowadzić męskiej polityki. To naturalne, że kobiety w polityce wygrywają̨, jeśli pozostają̨ sobą̨, czyli nie przyjmują̨ roli męskiej.
Str. 55

Związek między kobietą a mężczyzną̨ nie powinien być przyczyną stresu. Ma uspokajać. A jeśli nie wychodzi, to nie ma powodów, żeby być ze sobą̨. Istnieje cała sztuka łagodzenia kłótni. Największą̨ umiejętnością̨ jest to, aby nie powiedzieć́ ostatniego słowa.
Str. 64

Ryszard Kalisz – polityk, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria). Ekspert w obradach Okrągłego Stołu (1989). Zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu (1993 – 1995); przedstawiciel Prezydenta RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1996 – 1997); współtwórca przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997; Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (XII 1997 – VI 2000 i XI – XII 2000); Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rządzie Marka Belki (V 2004 – X 2005). Przewodniczący Kuratorium Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Berlinie (od 2001).

Ryszard i kobiety
Ryszard Kalisz
G+J Książki
premiera: 8 maja 2013 r.

Dodaj komentarz