• 2013-04-24

(R)ewolucje dizajnu. Miejskie (między) przestrzenie zabawy

24 kwietnia o godz. 18.00 w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu odbędzie się spotkanie z cyklu (R)ewolucje dizajnu pt. Miejskie (między)przestrzenie zabawy i projekty dzieciństwa. 

Aldo van Eyck, Dijkstraat 1954, przed i po (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aldo van Eyck, Dijkstraat 1954, przed i po (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na kartach społeczno-kulturowej biografii miejskich placów/przestrzeni zabaw znaleźć można zarówno zapis wiary w ich uspołeczniającą rolę (dzisiejszy plac zabaw to jutrzejsza republika, formuła napędzająca działania amerykańskiego ruchu na rzecz budowy placów zabaw z początku XX wieku), jak i przekonanie o ich szkodliwości (przewrotna diagnoza Colina Warda, który w The Child in the City, przełomowej dla studiów nad miejskim dzieciństwem książce z 1978 roku, pisał: Upadek środowiska miejskiego jest wprost zależny od ilości placów zabaw i miejsca te nazywał gettami).

Ta intrygująca rozbieżność wynika z faktu, że mimo swojej pozornej oczywistości – wpisanej w ofertę składających się na typowy zabawowy inwentarz sprzętów – place zabaw są w miejskim krajobrazie przestrzeniami newralgicznymi. Sposoby ich projektowania wykreślają problematyczne pole, w którym przecinają się definicje dzieciństwa i wielorakie strategie lokowania dziecka w sieci społecznych relacji, konkurują ze sobą różnorodne perspektywy myślenia o zabawie oraz zderzają się wyobrażenia na temat roli miejskich przestrzeni publicznych. Jaki jest zatem (możliwy) wynik równania: dzieci + zabawa + miejska przestrzeń, rozwiązywanego z perspektywy dizajnu dla dzieci/dla zabawy/dla miasta?

Maja Brzozowska-Brywczyńska (1979) – doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej IS UAM. W pracy naukowej przygląda się teoretycznym podstawom i praktycznym możliwościom partycypacji dzieci w życiu społecznym, sporo uwagi poświęcając przy tym sposobom definiowania dzieciństwa za pośrednictwem architektury i dizajnu miejsc dziecięcych w przestrzeni miasta. Jest mamą, w wolnych chwilach tłumaczy książki i szydełkuje w miejscach publicznych.

Miejskie (między) przestrzenie zabawy i projekty dzieciństwa. Krótka opowieść o zwrotach w historii dizajnu placów zabaw
24 kwietnia 2013 r., godz. 18.00
Galeria Miejska Arsenał
Poznań

Dodaj komentarz