• 2013-04-24

Henryk Poddębski – Kresy w fotografii

Od 25 kwietnia w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie można oglądać wystawę pt. Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego.

Na straży wschodniej granicy, fot. Henryk Poddębski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na straży wschodniej granicy, fot. Henryk Poddębski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowane zdjęcia są niezwykłym przedwojennym zapisem historii codziennego życia mieszkańców II Rzeczpospolitej: od północnych regionów Wileńszczyzny, przez rozlewiska Polesia, Wołyń, ziemię lwowską, Podole i najdalej wysuniętą na południowy wschód krainę Pokucia i Huculszczyzny. Zdjęcia mają unikatowy charakter, w większości nie były nigdy publikowane.

Henryk Poddębski jako członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w ciągu 27 lat działalności zawodowej wykonał wiele tysięcy zdjęć, tworząc niezwykły zapis polskiej kultury. Dźwigając ze sobą ogromny bagaż aparatów, statywów, obiektywów, dalmierzy, światłomierzy, zapasów szklanych negatywów oraz innego rodzaju sprzętu fotograficznego, z trudem mieszczącego się w kilku walizach, rejestrował świat, który w wyniku kataklizmów drugiej wojny światowej zniknął bezpowrotnie.

Henryk Poddębski nie miał żadnych uprzedzeń narodowościowych, religijnych czy społecznych. Fascynowało go bogactwo kultur i obyczajów, niepowtarzalny charakter życia jednostek i całych zbiorowości. Szczególnie cenił prostych ludzi. Widoczne jest to zwłaszcza na zdjęciach przedstawiających Poleszuków i Hucułów. Szacunek dla ich bogatych tradycji, ciężkiej pracy, zmagania się z surową przyrodą dostrzec można na każdej fotografii. Posiadał również niezwykły talent ukazywania uroku, charakteru oraz ducha miejsc, które fotografował. Szczególnym kunsztem odznaczają się panoramy miast, Wilna czy Lwowa, ale także małych miasteczek, takich jak Brzeżany, Krzemieniec albo Poczajów, których piękne widoki pozostają na trwałe w pamięci.

Wystawa jest wędrówką po sześciu krainach historyczno-geograficznych tworzących Kresy Wschodnie. Jak w podróży oglądamy pejzaże, miasta i miasteczka, wioski, zabytki historii oraz spotykamy ludzi – mieszkańców tych ziem. Henryk Poddębski był bacznym i wrażliwym obserwatorem świata. Starał się opisać rzeczywistość bez artystycznych uproszczeń lub politycznych założeń. Należał do pokolenia, które marzyło o niepodległej Polsce, później o nią walczyło i ją budowało. Kresy były mu szczególnie bliskie. Traktował je jako tę część niepodległej Polski, której cechą charakterystyczną było bogactwo kultur, narodów i religii. Na tej ziemi od wieków zamieszkiwali ludzie różnej narodowości: Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Tatarzy, Litwini, Ormianie, Karaimi, i wszyscy traktowali ją jako swoją ojczyznę. Bogactwo kultur i narodów jest najważniejszą cechą dawnych Kresów, których obraz ocalał na zdjęciach Henryka Poddębskiego.

Poddębski był wyjątkowym fotografikiem. Niestety po wojnie o jego twórczości zapomniano. Wystawa przywraca pamięć o artyście, którego zdjęcia trafiały między innymi do wydawanych przed 1939 rokiem znanych przewodników Mieczysława Orłowicza. Jego fotografie znajdziemy również w albumie Polska w krajobrazie i zabytkach czy książkach z serii Cuda Polski.

Kurator: Krystyna Milewska (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego
Wernisaż: 25 kwietnia 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 23 czerwca 2013 roku
Gmach Główny Muzeum Narodowego
ul. Wały Chrobrego 3
Szczecin

Dodaj komentarz