• 2013-04-23

Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? Spotkanie w MCK

24 kwietnia w MCK w Krakowie będzie można uczestniczyć w spotkaniu poświęconym trwającym przez wieki kontaktom politycznym, społecznym i kulturowym pomiędzy Polską a krajami basenu Morza Śródziemnego.

Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? Plakat (źródło: mat. prasowe)

Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? Plakat (źródło: mat. prasowe)

Tytułowe pytanie zaprasza do refleksji nad różnymi aspektami związków Polski nie tylko z tym regionem, ale przede wszystkim z cywilizacyjną tradycją śródziemnomorską. Można powiedzieć, że dziś Polska jako członek Unii Europejskiej graniczy z Śródziemnomorzem, bierze także udział w różnorodnych programach współpracy. Jednym z nich jest koordynowana w Polsce przez MCK sieć Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, promującej wzajemny szacunek, zrozumienie i dialog międzykulturowy pomiędzy państwami Unii Europejskiej, Bałkanów i Afryką Północną oraz Bliskim Wschodem.

Na spotkaniu profesorowie Jerzy Axer, Andrzej Bobrowski i Jacek Parchla będą rozmawiać na kanwie nowej publikacji Międzynarodowego Centrum Kultury.

Jerzy Axer – filolog klasyczny o zainteresowaniach kulturoznawczych i historycznych. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, założyciel Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej UW. Obecnie jest dziekanem Wydziału „Artes Liberales”.

Andrzej Borowski – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki UJ, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności.

Jacek Purchla – profesor zwyczajny nauk humanistycznych; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1991 r. organizator i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?
24 kwietnia 2013 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Dodaj komentarz