Laureaci konkursu Zabytek Zadbany

18 kwietnia zostały ogłoszone wyniki konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany 2013.

Zespół „Starej Przędzalni” w Żyrardowie, woj. mazowieckie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zespół „Starej Przędzalni” w Żyrardowie, woj. mazowieckie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany 2013 odbyło się w trakcie uroczystej gali podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łowiczu, których organizatorem był Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz ze Starostwem Łowickim i Miastem Łowicz. Obchody odbyły się 18 kwietnia  w kaplicy św. Karola Boromeusza w Muzeum w Łowiczu.

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu tegoroczna nagroda trafiła do Państwa Joanny i Dariusza Kolbusz, właścicieli zabytkowego dworu w zespole dworsko-parkowym w Łękach Górnych (woj. podkarpackie). Jury konkursu doceniło kompleksowe prace konserwatorskie, poprzedzone starannym rozpoznaniem obiektu, przeprowadzone z zachowaniem autentyzmu substancji zabytkowej, a także pieczołowitą ekspozycję wartości zabytkowych oraz zachowanie historycznego charakteru wnętrza dworu.

Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu został zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie (woj. dolnośląskie), należący do Miasta i Gminy Żmigród. Jury przyznało nagrodę za przykładnie przeprowadzoną trudną rewaloryzację zespołu, służącą utrwaleniu autentyzmu substancji zabytkowej i krajobrazu kulturowego, łączącą konserwację pojedynczego obiektu, konserwację trwałej ruiny oraz rewaloryzację założenia parkowego.

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę przyznano chasydzkiej synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej (woj. małopolskie), w której obecnie znajduje się Ośrodek Spotkania Kultur. Budynek jest własnością Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska. Nagroda została przyznana za wzorowe prace konserwatorskie przeprowadzone w obiekcie w celach nadania mu nowej funkcji ważnej dla społeczności lokalnej oraz za wprowadzenie funkcji muzealnej z poszanowaniem otoczenia obiektu.

Tegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane została przyznana kościołowi filialnemu Świętej Anny w Brzezinach (woj. łódzkie), który jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach. Jury przyznało nagrodę za prace konserwatorskie przeprowadzone ze starannym rozpoznaniem obiektu i z zachowaniem w dużym stopniu autentyzmu substancji zabytkowej.

W kolejnej kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki zwycięzcą został zespół Starej Przędzalni w Żyrardowie (woj. mazowieckie). Nagrodę przyznano za szeroki zakres prac konserwatorskich, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych w zespole dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie, przeprowadzonych z poszanowaniem autentyzmu i charakteru zabytków poprzemysłowych.

Zabytek Zadbany jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. W 2013 roku do konkursu zgłoszono 65 zabytków z wszystkich województw. Wyróżnionych zostało 13 obiektów.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów.

Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę substancji zabytkowej podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków.

Konkurs Zabytek Zadbany 2013 
Wyniki: 18 kwietnia 2013 r.
Muzeum Łowicz

Dodaj komentarz