• 2013-04-19

Wyniki konkursu Odmrażamy Chłodnię

Projekt zespołu studenckiego w składzie Martyna Ziółkowska, Justyna Mazur, Marek Obajtek zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Odmrażamy Chłodnię.

I nagroda: Martyna Ziółkowska, Justyna Mazur, Marek Obajtek (źródło: materiały prasowe organizatora)

I nagroda: Martyna Ziółkowska, Justyna Mazur, Marek Obajtek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem konkursu było znalezienie najciekawszych odpowiedzi na pytanie o przyszłość budynku białostockiej chłodni i jego otoczenia.

Jury obradowało w Białymstoku w składzie:

  • Romuald Loegler – Wydział Architektury PB
  • Małgorzata Dolistowska – Wydział Architektury PB
  • Tomasz Kukawski – Wydział Architektury PB
  • Kobas Laksa – artysta sztuk wizualnych
  • Bogdan Pszonak – Wydział Architektury PB
  • Mirosław Siemionow – SARP o. Białystok
  • Monika Szewczyk – Galeria Arsenał w Białymstoku

Jury stwierdziło, że nadesłane na konkurs prace wykazały celowość jego zorganizowania, dając pole do dyskusji o ochronie wartości dóbr kultury z dziedziny architektury. Nadesłane na konkurs prace udowodniły możliwość przekształceń obiektów poprzemysłowych dla potrzeb współczesnego użytkowania w różnych dziedzinach życia społecznego. Niektóre z nich wykazały atrakcyjność tego typu działań nie tylko w skali miasta, ale również w skali regionu i kraju, co należy uznać za kierunek słuszny w postępowaniu i decyzjach władz dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Białystok.

Poziom przedstawionych prac został określony jako dobry i udowodnił zainteresowanie i zaangażowanie środowisk twórczych w ratowanie tego szczególnego zabytku. Jury przyznając nagrody pragnie podkreślić niżej zamieszczoną opinią potrzebę jej przekazania do stosownych władz, w rękach których leży decyzyjność odnośnie dalszego toku postępowania w kwestii zachowania obiektu i jego sensownego przekształcenia do współczesnego użytkowania.

Ostatecznie przyznane 2 nagrody. Opinie do prac nagrodzonych:

I nagroda: nagrodzony projekt proponuje oryginalne i funkcjonalne rozwiązanie, oparte na metaforycznym i jednocześnie dosłownym rozumieniu tematu konkursu: odmrożenie chłodni poprzez stworzenie centrum zdrowia i rekreacji Chłodnia. Proponowana funkcja zawiera duży potencjał, możliwy do rozwinięcia w dalszych etapach projektowania, oparty na ofercie leczenia, rehabilitacji i edukacji z wykorzystaniem zdrowotnych właściwości wody. Szeroki zakres usług zaproponowanych w projekcie obejmował między innymi saunę fińską, łaźnię turecką, grotę solną i komorę śnieżną. Intuicja autorów podpowiada, że z obiektu o charakterze przemysłowym służącemu zamrażaniu produktów można stworzyć ośrodek krioterapii i szkolenia w zakresie alternatywnych metod leczenia.

Projektowane centrum stwarza możliwość powstania atrakcyjnego miejsca, opartego o charakterystyczne dla regionu walory interesujące z punktu widzenia atrakcji turystycznych. Projekt uwzględnia architektoniczną specyfikę obiektu z wyeksponowaniem głównych cech jego monumentalnej architektury i jednoczesnym wprowadzeniem indywidualnych autorskich akcentów.

II nagroda: nagrodę przyznano za trafny wybór przeznaczenia obiektu połączony z dbałością o zachowanie jego autentyczności, walorów architektonicznych i kulturowych. Projekt bardzo dobrze wykorzystuje potencjał budynku dawnej chłodni w celu realizacji programu edukacyjnego z naciskiem na edukację artystyczną, a zwłaszcza edukację dzieci. Na uwagę zasługuje również sposób przekształceń wnętrza budynku. Propozycja perforacji stropów w centralnej części wnętrz, mimo swej wyrazistości utrzymuje dyscyplinę przestrzeni cechującą istniejący budynek, jednocześnie odmrażając go poprzez pięknie wprowadzone światło.

Konkurs Odmrażamy Chłodnię
I nagroda: Martyna Ziółkowska, Justyna Mazur, Marek Obajtek

Dodaj komentarz