• 2013-04-18

Katarzyna Kaczmarczyk wymierza fotograficzną pamięć

Od 19 kwietnia w Auli Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku będzie można oglądać wystawę fotografii na drewnie Katarzyny Kaczmarczyk pt. Zegarmistrz Światła.

Katarzyna Kaczmarczyk, „Drugi dyptyk” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katarzyna Kaczmarczyk, „Drugi dyptyk” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fotografia to niekończąca się opowieść. Opowieść o ludzkim doświadczeniu. Towarzyszy narodzinom, dokumentuje zdarzenia i koleje ludzkich losów. To także doświadczenie lokowane po obu stronach obiektywu, czyli doświadczenie fotografującego i kwestia wyboru spośród potoku wizualnych zdarzeń. Pamięć, jako sposób funkcjonowania w czasie i fotografia, która jest strategią zapamiętywania łączą się nierozerwalnie. Andre Bazin w sztuce fotografii widział zaspokojenie podstawowej ludzkiej potrzeby psychologicznej – obrony przed czasem. Utrwalić wygląd cielesny znaczyłoby wyrwać przedmiot śmierci, utrwalić go dla życia.

Ta pierwszorzędna funkcja fotograficznej pamięci zostaje jasno stematyzowana w pracach Katarzyny Kaczmarczyk, składających się na wystawę zatytułowaną Zegarmistrz Światła. Tematyka cyklu fotografii oscyluje wokół zagadnień związanych z czasem i przemijaniem. Fotograficzne kompozycje w postaci dyptyków składają się z zreprodukowanych zdjęć portretowych, wykonanych przed wieloma laty i zdjęć tych samych postaci sportretowanych w jesieni życia. Tematyczna klamra bezpośrednio wskazuje także na znaczenie zdjęcia, jako materialnej pamiątki.

W tym miejscu Autorka podejmuje jeszcze jedną ważną kwestię – materialności fotografii, istotności jej drukowanej odbitki. Fotografia jest jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk kulturowych i estetycznych o masowym zasięgu. W epoce powszechnej cyfryzacji zyskuje jeszcze na znaczeniu, ale i dogłębnie zmienia się jej charakter i funkcja. Ta pierwotna funkcja obrazu pamięci traci na znaczeniu w swej cyfrowej, wirtualnej egzystencji. Fotograficzne medium ulega ciągłym technologicznym przekształceniom, ale funkcja pozostaje niezmienna – wyrywa doświadczenie śmierci, nautrwala go dla życia. Fotografia ocala od zapomnienia bliskie nam twarze, które trwają niezmiennie w swej postaci niezależnie od sposobu ich utrwalenia.

Katarzyna Kaczmarczyk, Zegarmistrz Światła
Wernisaż: 19 kwietnia 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 20 maja 2013 roku
Aula Uniwersytetu Śląskiego
ul. Rudzka 13a
Rybnik

Dodaj komentarz