• 2013-04-16

Środy z historią Szczecina

17 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu odczytów Środy z historią Szczecina. Spotkania organizowane są przez Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Karta repatriacyjna (źródło: mat. prasowe)

Karta repatriacyjna (źródło: mat. prasowe)

Celem cyklu Środy z historią Szczecina jest – zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauk historycznych – ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. W miarę możliwości punktem wyjścia poszczególnych spotkań mają być eksponaty zgromadzone w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie, zarówno eksponowane na wystawach stałych, jak i przechowywane w jego magazynach.

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji –zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich. Spotkania w ramach cyklu są okazją poznania przez szerszy krąg osób nie mających na co dzień możliwości kontaktu ze środowiskiem naukowym jego przedstawicieli zajmujących się historią Szczecina.

Środy z historią Szczecina
od września 2012 do czerwca 2013 roku w trzecią środę każdego miesiąca o godzinie 17.00
Muzeum Historii Szczecina, Ratusz Staromiejski.

Dodaj komentarz