Koszyckie klejnoty archeologiczne w Krośnie

Od 10 kwietnia w Muzeum Podkarpackim w Krośnie można oglądać wystawę pt. Klejnoty archeologiczne Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach.

„Klejnoty archeologiczne Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach”, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, zaproszenie na wystawę (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Klejnoty archeologiczne Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach”, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, zaproszenie na wystawę (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ponad 140 lat temu, 27 października 1872 roku w Koszycach powstało Górnowęgierske Towarzystwo Muzealne. W jego powstaniu swój udział miało wielu ważnych przedstawicieli życia kulturalnego miasta, wśród których najbardziej znamienitymi postaciami byli: Vojtech Klimkovics (l823-l885), František Klimkovics (1826-l890) i Viktor Myskovszký (l838-l909), którzy w styczniu 1872 roku zwrócili się do mieszkańców Koszyc z pomysłem założenia muzeum i zbierania eksponatów muzealnych. Idea założenia takiej instytucji w mieście, którą już w 1846 roku przedstawił na kongresie lekarzy i przyrodników w Koszycach historyk Imrich Henszlmann, w końcu się spełniła.

Po wojnie w muzeum zaczęli pracować nowi pracownicy z wyższym wykształceniem. Stanowisko kustosza zbiorów archeologicznych w roku 1948 zajął PhDr. Ján Pástor (1909-1981), pierwszy profesjonalny archeolog w muzeum, który pracował w tej placówce aż do roku 1978. Współpracował z archeologami prowadzącymi wykopaliska archeologiczne przy budowie kombinatu hutniczego w Koszycach oraz z Ośrodkiem Pracy Badawczej Instytutu Archeologicznego Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach. Przeprowadził badania w Nižnej Myšli (1948), Barcy koło Koszyc (1949, 1951), w Kráľovskim Chlmcu (1950), w Čiernej nad Tisą (1951), Haniskach i Seni (1954), Somotorze (1954-1958), Valalikach-Košťanach (1957-l952, 1962), Všechsvätých (1959-1962), Buzicach (1957), Blažicach, Bohdanovcach, Ruskovie (1958-1959, 1963-1975), Kechnecy (1964), Boršy (1965, 1973), Koszycach (1958, 1965-1966) i Čani (1974). Ocalił naczynia z brązu ze Svätušy (1950), Malego Horešia (1951), Vyšnej Hutki (1956), Viniček (1963) oraz cały szereg innych cennych znalezisk archeologicznych, które zostały dołączone do zbiorów muzeum.

Pod koniec lat 60. i na początku 70. XX wieku zbiory archeologiczne muzeum wzbogaciły się o zabytki z badań PhDr. Dušana Čaploviča przeprowadzonych w Červenym Kláštore (1968-1970), na Kláštorisku w Letanovcach (1970), na zamku w Starej Lubowli (1971), ruinach kościoła w Malym Horešiu (1972), wczesnośredniowiecznej osadzie w Trebiszowie (1974) i w Svinicy (1975-1980). PhDr. Pavol Jurečko (1954-2012) przeprowadził badania osady z okresu rzymskiego w Trstenej nad Hornádem (1980-1984).

W roku 1976 kustoszem zbiorów archeologicznych muzeum został PhDr. Darius Gašaj. Przeprowadził on badania neolitycznych osad w Veľkých Trakanach (1978) i Egrešu (1978-1979), osady obronnej z epoki brązu w Rozhanovciach (1978-1983), wspólnie z PhDr. Haną Mačalovą przebadał cmentarzysko z okresu lateńskiego w Valalikach-Košťanach (1985). Prowadził on badania osady obronnej z epoki brązu w Nižnej Myšli (1988-1997, 1999-2006), a także w budynku Baszty Kata (Katová bašta, 1997-1998, 2011), Młyńskiego Bastionu (Mlynský bastion, 2007) i w wielu innych obiektach w centrum Koszyc.

Niniejszą wystawą organizatorzy oddają hołd i szacunek poprzednikom: pionierom i mecenasom badań archeologicznych, archeologom, technikom wykopaliskowym, darczyńcom eksponatów, kustoszom i konserwatorom, którzy budowali, powiększali i obejmowali ochroną zbiory archeologiczne Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach

Autorzy wystawy: PhDr. Darius Gašaj, Mgr. Ján Rákoš

Klejnoty archeologiczne Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach
Wernisaż: 10 kwietnia 2013 roku, godz. 17.00
Muzeum Podkarpackie
ul. Piłsudzkiego 16
Krosno

Dodaj komentarz