• 2013-04-15

Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki – Rozmowy

Od 16 kwietnia w Domu Artysty Plastyka 3 w Warszawie będzie można oglądać wystawę prac członków Stowarzyszenia Artystycznego Front Sztuki pt. Rozmowy.

Zbigniew Sikora, „BJJI”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zbigniew Sikora, „BJJI”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści:  Magda Fokt, Maria Piątek, Zbigniew Sikora, Alek Slon, Sabina Twardowska, Marek Zając, Agnieszka Zawisza, Karolina Zwoniarska

Artystom od lat pracującym we wspólnej przestrzeni stale towarzyszy twórcza konfrontacja, wymiana myśli, wzajemne, ustawiczne oddziaływanie.Tytuł, a także sposób prezentowania obrazów na wystawie, jest próbą pokazania artystycznych relacji miedzy twórcami, próbą stworzenia szczególnych warunków do rozmowy na obrazy. Prace na wystawie eksponowane są w grupach dyskusyjnych. Obrazy zestawiane są czasem zgodnie z zasadą kontrastu, czasem podobieństwa, raz atakują się wzajemnie, a innym razem dystansują się od siebie. W pewnym sensie artyści Frontu Sztuki pokazują widzom samych siebie stale dyskutujących i spierających się i dzięki temu pozostających w dynamicznym procesie tworzenia.

Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki działa od 2009 roku. Skupia artystów malarzy, rzeźbiarzy i grafików, którym, poza działalnością artystyczną, bliskie są również działania popularyzujące sztukę. Artyści od lat nie tylko tworzą we wspólnych przestrzeniach pracowni, ale również realizują szereg projektów tak artystycznych, jak i należących do obszaru animacji kultury. Front Sztuki jest organizatorem cyklicznych wystaw tzw. Konfrontów, których ideą jest prezentowanie twórczości członków stowarzyszenia w różnorodnych, pozastołecznych centrach kultury często z udziałem miejscowych środowisk artystycznych. Stowarzyszenie od niemal roku działa w Kamienicy Artystycznej na warszawskiej Ochocie, gdzie w ramach projektu Otwarte Pracownie zaprasza na cykliczne spotkania z artystami. W Kamienicy Artystycznej działa też Dyskusyjny Klub o Sztuce, w ramach którego frontowi artyści co miesiąc zapraszają na otwarte wykłady.

Front Sztuki, Rozmowy sztuki
Wernisaż: 16 kwietnia 2013 roku, godz. 19.00
Wystawa potrwa do 29 kwietnia 2013 roku
Galeria DAP 3
ul. Mazowiecka 11 A
Warszawa

Dodaj komentarz