• 2013-04-13

Digitalizacja zasobów muzealnych – warsztaty w Warszawie

Praktyka digitalizacji zasobów muzealnych. Cele, planowanie i realizacja projektów, źródła finansowania to nazwa warsztatów, które odbędą się 23 kwietnia w Warszawie. Organizatorem warsztatów jest Centrum Promocji Informatyki.

[Aktualizacja, 22 kwietnia 2013 roku]: Z przyczyn organizacyjnych warsztaty nie odbędą się 23 kwietnia. Organizator poinformuje o nowym terminie.

News O.pl / Konferencje

News O.pl / Konferencje

Od kilku lat stale rośnie w Polsce liczba muzeów prowadzących digitalizację swoich zasobów. Tematyce tej poświęca się coraz więcej konferencji, szkoleń i programów, mających ułatwić pozyskiwanie na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania. Cały czas jednak wiele instytucji poszukuje wzorców, na których mogłoby się oprzeć w prowadzeniu tego typu działalności. W ramach warsztatów Praktyka digitalizacji zasobów muzealnych. Cele, planowanie i realizacja projektów, źródła finansowania przygotowano metodologiczny przegląd kluczowych elementów procesu digitalizacyjnego. Pozostawienie długiego czasu na dyskusję pozwoli na bieżąco analizować zgłoszone przez uczestników problemy i zaproponować konkretne ścieżki postępowania.

Digitalizacja nie jest wartością samą w sobie – jej jedyny cel to stworzenie zestawu narzędzi, które mogą zostać wykorzystane przez poszczególne działy każdego muzeum, ułatwiając im realizację statutowych celów danej jednostki. Dlatego program rozpocznie się od wskazania potencjalnych celów digitalizacji, dopiero one determinują dobór określonych technologii i parametrów. Przeprowadzenie prostej logicznej konstrukcji od określenia celu, poprzez dobór środków technicznych, przeprowadzenie procesu, zakończone wykorzystaniem w praktyce wytworzonych danych jest kluczem do sukcesu każdego wniosku konkursowego.

Organizator, którym jest Centrum Promocji Informatyki, przekazał odbiorcom swoich patronów medialnych 10% rabat na udział w wydarzeniu. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy formularz:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/pdzm/formularz_pr10.php

Praktyka digitalizacji zasobów muzealnych. Cele, planowanie i realizacja projektów, źródła finansowania
23 kwietnia w Warszawie

Dodaj komentarz