• 2013-04-13

Dialog polsko-rosyjski w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

18 kwietnia w ramach cyklu wykładów Dialog polsko-rosyjski w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się spotkanie pt. Polska a Rosja. Kultura a polityka.

Polska i Rosja. Kultura a polityka, plakat (źródło: mat. prasowe)

Polska i Rosja. Kultura a polityka, plakat (źródło: mat. prasowe)

Tematyka wykładów w Międzynarodowym Centrum Kultury dotyczy szeroko pojętej wiedzy o współczesnej Rosji, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z obszaru kultury, historii i dziedzictwa narodowego oraz relacji rosyjsko-polskich. Pomysł debat o kulturze państw europejskich narodził się z inicjatywy i we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Najbliższy wykład poprowadzi prof. Aleksander Lipatow.

Aleksander Lipatow polonista i slawista, profesor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego. Znawca historii literatury i kultury polskiej, cywilizacji europejskiej, kultury rosyjskiej i sztuk zachodnich, teorii i metodologii badań historyczno-kulturowych, sytuacji społeczno-politycznej i kulturowej Rosji poradzieckiej. Autor m. in. następujcych publikacji: Sowiaszczyzna Polska Rosja. Studia o literaturze i kulturze (1999), Rosja i Polska. Konfrontacja i grawitacja (2003) oraz Rosja dzisiejsza. Między przeszłością a teraźniejszością (2007).

Wykład Polska i Rosja kultura a polityka
Aleksander Lipatow
18 kwietnia 2013 roku, godzina 18.00
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków

Dodaj komentarz