• 2013-04-12

Zarządzanie zespołem – szkolenie

Do 19 kwietnia potrwa rekrutacja na organizowane przez Narodowe Centrum Kultury szkolenie pt. Zarządzanie zespołem, które potrwa od 8 do 10 maja w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

NCK, logo (źródło: mat. prasowe)

NCK, logo (źródło: mat. prasowe)

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników i koordynatorów zespołów w instytucjach kultury, menadżerów projektów kulturalnych. Celem szkolenia jest doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem w instytucji kultury, rozwój umiejętności związanych ze współpracą z ludźmi, takimi jak: komunikacja, motywowanie, delegowanie zadań i odpowiedzialności, egzekwowanie i rozwiązywanie konfliktów. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mieli możliwość ujrzenia z nowej perspektywy problemów i potrzeb pracowników w celu zwiększenia efektywności i elastyczności w kierowaniu zespołami.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Funkcje kierowania w instytucji kultury
  • Delegowanie zadań, powierzanie odpowiedzialności pracownikom w instytucji kultury
  • Przywództwo sytuacyjne według koncepcji Kennetha Blancharda
  • Metody motywowania pracowników w instytucji kultury
  • Konstruktywne ocenianie pracy (feedback)
  • Asertywność w kontakcie z zespołem
  • Kierowanie w sytuacjach konfliktowych, w sytuacji kryzysu, zmiany, presji czasu
  • Metody rozwiązywania konfliktów
  • Lider jako negocjator i mediator

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Zarządzanie zespołem – szkolenie
rekrutacja: 1-19 kwietnia 2013 roku
szkolenie: 8 do 10 maja w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

Dodaj komentarz