• 2013-04-12

Biuro Architektury – Nowe zwyczaje mieszkańców

15 kwietnia w Zakładzie Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się spotkanie z cyklu Biuro Architektury – Nowe zwyczaje mieszkańców. Aktualne przemiany miast.

Ogród sąsiedzki na ulicy Bułgarskiej w Zielonej Górze. Fot. Rafał Wilk, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ogród sąsiedzki na ulicy Bułgarskiej w Zielonej Górze. Fot. Rafał Wilk, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wiele polskich miast boryka się obecnie z problemami społeczno-przestrzennymi, wynikającymi z braku odpowiednich regulacji prawnych, wizji rozwoju oraz kontroli nad przemianami przestrzeni miejskich. Nadal też wyraźnie brakuje społecznego zaangażowania w procesy decyzyjne dotyczące przestrzeni zurbanizowanych, które zbyt rzadko rozumiane są przez samorządy jako przestrzenie lokalnego życia społecznego. Na szczęście z pomocą przychodzą mieszkańcy, którzy z dnia na dzień aktywniej włączają się w kreowanie polskich miast i pracę na rzecz ich zmiany na różnych poziomach – od ożywiania podwórek po działania ustawodawcze. Coraz częściej to oni biorą okolicę we własne ręce i wskazują optymalne kierunki jej rozwoju.

Prowadzenie wykładu: Marta Żakowska, Instytut Badań Przestrzeni Publicznych, magazyn Miasta

Marta Żakowska – antropolożka i animatorka kultury, absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW/School of Slavonic and East European Studies University College London, członkini Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. Założycielka i redaktorka naczelna Magazynu Miasta; z ramienia IBPP i Magazynu Miasta koordynowała i produkowała wiele wydarzeń związanych z przestrzeniami miejskimi.

Biuro Architektury to cykl spotkań wykładowo-dyskusyjnych, których celem jest pogłębienie refleksji o współczesnej architekturze i przybliżenie wybranych zagadnień, z jakimi borykają się mieszkańcy miast. Podczas spotkań BA będziemy mówić m.in. o nowych rozwiązaniach stosowanych w przestrzeni publicznej, przykładach jej zawłaszczania, respektowaniu najnowszego dziedzictwa architektury, nowych zwyczajach mieszkańców i inwestycjach, reprywatyzacji, deweloperach i wyzwaniach, przed którymi stoją architekci.

Biuro Architektury – Nowe zwyczaje mieszkańców. Aktualne przemiany miast
15 kwietnia 2013 r., godz. 19.00
Zakład Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, sala 213, ul. Szafrana 1
Zielona Góra

Dodaj komentarz