• 2013-04-11

Kraków romański – sesja naukowa

W sobotę, 13 kwietnia w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odbędzie się sesja naukowa pt. Kraków romański.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, logo (źródło: mat. prasowe)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, logo (źródło: mat. prasowe)

Na spotkanie zapraszają Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Program sesji:

godz. 9.15 – powitanie zebranych przez Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, otwarcie sesji przez Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
godz. 9.30 – referaty:

  • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Związki intelektualne Krakowa z Europą Zachodnią w epoce romanizmu.
  • mgr Marta Graczyńska, Kraków na tle głównych ośrodków władzy Europy Środkowej w X-XI wieku.
  • prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz, Topographia sacra romańskiego Krakowa.

godz. 11.00 – przerwa
godz. 11.30 – referaty:

  • mgr Emil Zaitz, Kraków romański w świetle badań archeologicznych.
  • dr Janusz Firlet, prof. dr hab. Zbigniew Pianowski, Wawel przedromański i romański w świetle nowszych badań.

godz. 12.30 Komunikaty:

  • Mgr Halina Rojkowska, Odkrycia przed kościołem Dominikanów
  • Dr Marcin Szyma, Początki klasztoru Dominikanów w świetle ostatnich badań
  • Mgr Monika Kamińska, Aktualny stan badań i nowe koncepcje interpretacyjne romańskiego Tyńca
  • Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, dr Andrzej Włodarek, Problemy architektury kościoła Św. Andrzeja
  • Stanisław Cechosz, Najstarszy obiekt murowany w obrębie Pałacu Krzysztofory

godz. 13.30 – przerwa obiadowa
godz. 14.30 – dyskusja

Kraków romański
13 kwietnia 2013 roku
Pałac Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35

Dodaj komentarz