• 2013-04-11

Konferencja Miasto – publiczne czy prywatne?

Konferencja i warsztaty pt. Miasto – publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej odbędą się 18 kwietnia w Warszawie.

Miasto – publiczne czy prywatne? (źródło: mat.prasowe)

Miasto – publiczne czy prywatne? (źródło: mat. prasowe)

Goście zaproszeni na konferencję to przedstawiciele samorządu, pracownicy instytucji kultury, reprezentanci organizacji pozarządowych, profesorowie i studenci kierunków związanych z miastem. Podczas spotkań odbędzie się dyskusja o roli samorządu w kształtowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznej. Spróbujemy, między innymi, odpowiedzieć na pytania: Jak prowadzić politykę kulturalną w przestrzeni miejskiej? Czy władze samorządowe mają kontrolę nad rozwojem miasta? Do kogo należy miasto i kto jest za nie odpowiedzialny? Jaka jest rola mieszkańców w tworzeniu przestrzeni miejskiej? Jak na rozwój tkanki miejskiej i społecznej może wpłynąć kultura?

Program wydarzenia:

 • 09.30 – 10.00 rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.10 powitanie: Mirosław Duchowski, dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury
 • 10.10 – 10.40 Miasto jako wytwór gustu: wykład wprowadzający, prof. Sławomir Gzell, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
 • 10.40 – 12.00 Polityka kulturalna w przestrzeni miejskiej, panel dyskusyjny. Moderator: Artur Celiński, Res Publica Nowa. Prelegenci: Jan Kamiński, Rada Kultury Przestrzeni, Lublin, dr Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, Marta Żakowska, magazyn Miasta
 • 12.50 – 13.10 Miasta i metropolie. Jak działać w przestrzeni publicznej? Prezentacja: dr Elżbieta Anna Sekuła, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
 • 13.10 – 14.50 Wyobraźnia miejska, panel dyskusyjny
  moderator: prof. Mariusz Czubaj, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  prelegenci: prof. Mirosław Duchowski, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Jakub Banasiak, Wydział Zarządzania Kultura Wizualną ASP w Warszawie, Lidia Klein, Instytut Historii Sztuki UW.
 • 15.00 – 17.00 Projektowanie przestrzeni publicznej, warsztat
  dr Elżbieta Anna Sekuła, Aleksandra Litorowicz, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.

Warsztat składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw uczestnicy zapoznają się z kilkoma przykładami zmian w przestrzeni publicznej miast, które stanowiły odpowiedź na konkretne problemy przestrzenne/społeczne/ekonomiczne. Uczestnicy zapoznają się z przykładami zmian w przestrzeni publicznej miast, które stanowiły odpowiedź na konkretne problemy społeczne. W części drugiej uczestnicy zmierzą się z konkretnym problemem związanym z przestrzenią publiczną.

Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.

Miasto – publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej
18 kwietnia 2013 roku
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Gmach Główny ASP
Na warsztat obowiązuje osobna rejestracja.

Dodaj komentarz