• 2013-04-10

Antonisz z retrospektywą wędruje do Krakowa

Od 13 kwietnia w Gmachu Głównym Muzeum Narodowym w Krakowie będzie można oglądać wystawę pt. Antonisz. Technika jest dla mnie rodzajem sztuki.

Julian Antonisz, aparat do wygrawerowywania śladu dźwiękowego optycznego w nośniku magnetycznym dla celów udźwiękowiania filmów 35 mm bez laboratoriów i biurokracji, 1975, własność/coll. Danuta, Malwina , Sabina Antoniszczak. Wszelkie prawa zastrzeżone/All rights reserved. fot./photo Maciej Landsberg

Julian Antonisz, aparat do wygrawerowywania śladu dźwiękowego optycznego w nośniku magnetycznym dla celów udźwiękowiania filmów 35 mm bez laboratoriów i biurokracji, 1975, własność/coll. Danuta, Malwina , Sabina Antoniszczak. Wszelkie prawa zastrzeżone/All rights reserved. fot./photo Maciej Landsberg

Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Zachętę Narodową Galerię Sztuki wystawa Juliana Antoniszczaka ( Antonisza ) jest pierwszą tak obszerną prezentacją obejmującą wszystkie dziedziny działalności Juliana Józefa Antoniszczaka (Antonisza) — współzałożyciela legendarnego Studia Filmów Animowanych w Krakowie, reżysera eksperymentalnych animacji, konstruktora, muzyka i wynalazcy.

Oprócz prezentacji bogatego dorobku filmowego, wystawa koncentrować się będzie na ukazaniu nie mniej fascynującego warsztatu artysty. Punkt wyjścia stanowi archiwum zawierające dzienniki oraz pomysłowniki (gromadzone i segregowane na przestrzeni kilkudziesięciu lat zbiory notatek, złotych myśli, wycinków z gazet, projektów).

Ważną częścią wystawy są skonstruowane przez Antonisza według własnego pomysłu mechaniczne urządzenia służące do pracy w technice non-camerowej — eksperymentów bezpośrednio na taśmie filmowej. Niezwykłe maszyny — pantografy, dźwiękownice, animografy, sonografy — zamykane w skrzyniach-walizkach stwarzały artyście możliwość indywidualnej pracy twórczej niezależnej od instytucji i biurokracji.

Projektowane przez Antonisza niecodzienne narzędzia pracy oraz przedmioty codziennego użytku, a także pewne elementy specyficznej architektury wnętrz będącej również swoistym hand-made artysty, tworzą na wystawie szczególną atmosferę pracowni-laboratorium, w której — jak mówił Antonisz — technika stawała się rodzajem sztuki.

Wystawie towarzyszy pierwsza przekrojowa publikacja podsumowująca wszystkie dziedziny twórczości Juliana Antonisza.

Julian Józef Antoniszczak (Antonisz) — ur. 8 listopada 1941 w Nowym Sączu, zm. 31 stycznia 1987 w Lubniu. Reżyser filmów animowanych, kompozytor, wynalazca. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uczył się m.in. w Pracowni Rysunku Filmowego pod kierunkiem Kazimierza Urbańskiego. Jeden ze współtwórców krakowskiego oddziału Studia Miniatur Filmowych w Warszawie (od 1974 noszącego nazwę Studia Filmów Animowanych). Debiutował w 1967 animacją Fobia. Przez lata pracował nad udoskonaleniem techniki tworzenia filmów bez kamery (pierwszy film stworzony całkowicie metodą non-camerową to Słońce. Film bez kamery, 1977). Od 1981 tworzył Polskie Kroniki Non-Camerowe — wzorowane na Polskiej Kronice Filmowej cykle animowanych reportaży dowcipnie komentujących rzeczywistość PRL-u. Wielokrotnie nagradzany, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Oberhausen, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Mannheim i na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie.

Współorganizatorzy wystawy: Zachęta, Filmoteka Narodowa
Kurator: Joanna Kordjak (Zachęta)
Koordynator: Maria Grzywacz (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Projekt graficzny: Jakub de Barbaro, Jakub Sowiński
Aranżerka wystawy: Paulina Tyro-Niezgoda
Współpraca i konsultacja merytoryczna: Malwina Antoniszczak, Sabina Antoniszczak

Antonisz. Technika jest dla mnie rodzajem sztuki.
Wystawę można oglądać od 13 kwietnia do 16 czerwca 2013 roku
Gmach Główny Muzeum Narodowego
al. 3 Maja 1, SWZ, I piętro
Kraków

Dodaj komentarz