• 2013-04-09

Fotograficzne zawirowania pustki po japońsku

Od 24 kwietnia w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie będzie można oglądać wystawę prac pionierów japońskiej fotografii pt. Zawirowania pustki. Wśród autorów są między innymi Kimbei Kusakabe, Kazumasa Ogawa i Adolfo Farsari. Kolorowane ręcznie fotografie albuminowe, przedstawiające pejzaże, sceny rodzajowe oraz portrety, pochodzą z powstałego pod koniec XIX wieku pamiątkowego albumu znajdującego się obecnie w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Wystawa „Zawirowania pustki”, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Zawirowania pustki”, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zdjęcia te dają nie tylko możliwość poznania realiów życia w przełomowym dla Japonii momencie historycznym, ale także stają się punktem wyjścia do refleksji nad różnicami kulturowymi i wiążącym się z nimi pojęciem egzotyki. Powstałe pod koniec XIX wieku fotografie są doskonałym przykładem mieszania się wpływów Wschodu i Zachodu. Łączą się w nich elementy typowe dla tradycyjnego japońskiego obrazowania z elementami kompozycyjnymi znanymi z praktyki europejskiej. Przy uważnym przeglądaniu zdjęć, wśród wizerunków malowniczych zatok zauważa się stocznię w Nagasaki oraz nowoczesny port w Jokohamie pomiędzy zdjęciami tradycyjnych ogrodów japońskich widok Tokio z pierwszym drapaczem chmur Ryounkaku.

Fotografie pochodzą z okresu Meiji (1868-1912), czasu otwarcia Japonii na Zachód. Japonia tego okresu, korzystając z wzorów zachodnich, modernizowała się intensywnie. Przeprowadzono reformy ustrojowe, ekonomiczne i społeczne. Fotografia, której wynalezienie ogłoszono w 1839 r., szybko zyskiwała rzesze zwolenników i stawała się ważnym narzędziem służącym do dokumentowania widoków świata. W Japonii pojawiła się już w latach 50., jednak dopiero z przybyciem obcokrajowców łączy się jej spektakularny rozwój.

W drugiej połowie XIX w. Japończycy zaczęli podróżować po świecie, a do Japonii przybywali liczni obcokrajowcy. Stara Japonia szybko odchodziła w przeszłość. Zmieniało się życie Japończyków, ich zwyczaje, ubiór; kraj przeobrażał się z rolniczego w wysoko uprzemysłowiony. Można uznać, że omawiany album jest jednym z ostatnich zapisów odchodzącej epoki. Widoki nieskalanej natury, świątyń ukrytych wśród zieleni i niskiej zabudowy mieszkalnej w niedługim czasie zostaną zmiecione przez tsunami cywilizacji..

Monika Kozień, kurator wystawy

Aranżacja: Teren Prywatny (Anna Grzywa, Marcin Przybyłko)

Zawirowania pustki (wystawa w ramach cyklu Klucz do magazynu)
Wystawę można oglądać od 24 kwietnia do 28 lipca 2013 roku
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego
ul. Józefitów 16
Kraków

Dodaj komentarz