• 2013-04-09

Edukacja kulturowa i muzyczna, czyli Asymmetry Festival

Asymetry Festival odbędzie się między 2 a 4 maja we Wrocławiu. Festiwal to scena muzyczna z zespołami z Estonii, Ukrainy i Polski, a także Konwent Asymmetry będący miejscem spotkań Europejczyków ze Wschodu i Zachodu.

Asymmetry Festival, logo (źródło: mat. prasowe)

Asymmetry Festival, logo (źródło: mat. prasowe)

Konwent ma za zadanie umożliwienie wymiany opinii, edukację kulturową i muzyczną, a także wspólne przeżywanie wartości. Głównym celem jest utworzenie forum debaty o współczesnej kulturze, wykorzystującej potencjał nowych mediów i nowoczesnych modeli biznesowych oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez utworzenie partnerstw między instytucjami kultury i twórcami. W ramach wydarzenia odbędą się prezentacje, warsztaty, szkolenia, spotkania branżowe oraz dyskusje na temat wpływu festiwalu na rozwój lokalny, roli nowych mediów w kulturze, inwestycji w przemysł kreatywny oraz prawa autorskiego w dobie cyfryzacji.

Wydarzenie obejmuje także przekazywanie know-how w zakresie form organizacyjnych, sposobów komunikacji społecznej i innowacyjnych technologii w budowaniu zjawisk i wydarzeń kulturalnych. Ponadto umożliwia uczestnikom nawiązanie kontaktów, stworzenie podwalin do budowania relacji i powiązań służących międzynarodowym koprodukcjom oraz pozyskiwania zewnętrznych środków na ich realizację.

Asymmetry Festival to także scena muzyczna, na której zaprezentują się bardzo ciekawe zespoły m.in. z Estonii, Ukrainy i Polski.  Ta część zaprogramowana została wspólnie z naszymi partnerami z zagranicznych festiwali muzycznych oraz przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza. Asymmetry Festival został zorganizowany przez Ośrodek Działań Artystycznych Firlej oraz Fundację Eclectica.

Estońską scenę reprezentować będą: grający mieszankę psychodeli, awangardy post-rocka, punka i grunge’u Tolmunud Mesipuu, Deathcats oraz kompozytor muzyki elektronicznej i eksperymentalnej Kaido Kirikmäe.
Ukraińskie zespoły to elektro – akustyczny duet Zapaska, Perkalabski Prydatky, oraz eksperymentalna elektroniczno-jazzowa Kakaxa.
Polski showcase to: bracia Piekoszowscy w projekcie Plum, elektronika oraz mieszanka noise’u, post dubstepu i hip-hopu w wykonaniu Napszykłat, jazz-core grupy Woody Alien, BNNT, oraz znany wcześniej jako Moja Adrenalina noisowo-punkoasymmetrywy Semantik Punk.

Asymmetry Festival
od 2 do 4 maja 2013 roku
Hala Stulecia oraz Wrocławskie Centrum Kongresowe, Wrocław

Dodaj komentarz