• 2013-04-06

Stanisław Pręgowski z fotograficzną świadomością widzenia

Od 12 kwietnia w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie będzie można oglądać wystawę prac Stanisława Pręgowskiego.

Fot. Stanisław Pręgowski, w technice guma, 50x70cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Stanisław Pręgowski, w technice guma, 50x70cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Pręgowski:

Otaczająca nas rzeczywistość w połączeniu z niespotykanie agresywną, bolesną wręcz filozofią obrazkową, wydaje się powodować dwa rodzaje reakcji. Obie te reakcje uzależniam od indywidualnych możliwości percepcji.

Jedna powoduje paniczną od tej sytuacji ucieczkę a to w literaturę w muzykę lub jakikolwiek rodzaj intymnej przestrzeni myślowej, byle tylko dalej od zgiełku barw, linii, plam i wszelkiego informacyjnego chaosu. Wydaje się, że literatura i muzyka dają stabilny i w miarę pewny azyl, gdyż jego burzenie wymaga znacznych wysiłków i skutkuje wieloma perturbacjami.

Druga reakcja sądzę, rodowód swój wywodzi z odruchu negacji rzeczywistości i buntu przeciwko niej z jednej oraz potrzeby indywidualnego działania z drugiej strony. Mam na myśli reakcję umocowaną w twórczym, filozoficznym pojmowaniu świata, jego impulsów w tym wypadku obrazowych, działających na płaszczyźnie, a właściwie z niej płynących.

Ta ucieczka jest całe szczęście zbawczo-twórcza. Powoduje bowiem ujawnianie się artystów, ludzi nadwrażliwych, innych swoją naturalnością, bogatszych o tyle o ile inaczej widzą, inaczej odbierają świat i jego hierarchie i wreszcie mają odwagę przyznać się do tego. (…)

Stanisław Pręgowski urodził się w Brześciu Kujawskim. Od 1964 mieszka i pracuje w Pile. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, prace swoje publikował w licznych folderach, almanachach i albumach oraz na krajowych i międzynarodowych wystawach fotografii, min. we Włoszech, w Niemczech, w Brazylii i Francji. W 2001 roku w wydawnictwie Kurpisz opublikował album pt. Ludzie i kamienie.

Liczne prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych i galeriach w kraju i za granicą, min. w Instytucie Allinari we Florencji, w zbiorach Watykańskich, w Czechach, Austrii, Niemczech, Kanadzie, USA i we Włoszech, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w Państwowym Muzeum na Majdanku, w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.

W pracy swojej artysta zajmuje się głównie srebrową fotografią czarno-białą i gumą, która jest jedną z ciekawszych i najstarszych technik fotograficznych. Technologię tą artysta opanował znakomicie, co pozwala mu osiągać rezultaty, ukazujące perfekcję i finezję jego warsztatu. Za swoje dokonania twórcze odznaczony min. honorową odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 150-lecia Fotografii.

Stanisław Pręgowski
Wystawę będzie można oglądać od 12 kwietnia do 12 maja 2013 roku
Muzeum Historii Fotografii
ul. Józefitów 16
Kraków

Dodaj komentarz