• 2013-04-05

I have a dream w Thessalonikach

Od 29 marca w Contemporary Art Center Thessalonikach można oglądać wystawę zbiorową I have a dream. W ramach ekspozycji swoje prace zaprezentują m.in. Tomasz Kozak, Zuzanna Janin, Józef Robakowski i Alicja Żebrowska. Kuratorką ekspozycji jest Agnieszka Rayzacher.

Wystawa „I have a dream” w Thessalonikach, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „I have a dream” w Thessalonikach, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści: Stefan Constantinescu, Christoph Draeger, Regina José Galindo, Tomasz Kozak, Zuzanna Janin, NUG, Adrian Paci, Société Réaliste, Reynold Reynolds, Józef Robakowski, Alicja Żebrowska

Słowa Martina Lutera Kinga z waszyngtońskiego przemówienia w 1963 roku stały się synonimem dążenia do zmian, hasłem, które zagrzewało członków rewolty z maja ’68 roku oraz dawało nadzieję na skuteczność działań obywateli żądających niemożliwego. Wystawa I have a dream powstała w szczególnym momencie, kiedy społeczeństwa niemal całego świata wyrażają swoją niezgodę na sytuację polityczną i społeczną oraz poniżające rozwiązania ekonomiczne.

Zaproszeni artyści w swoich pracach wideo odnoszą się do zerwania ze starym porządkiem lub ideologią. Wiele z proponowanych prac wideo powstało jeszcze przed 2011 rokiem – jednak tu nie liczy się data, ale intencja, a właściwie wyjątkowa intuicja artystów, którzy obserwując otaczającą rzeczywistość, wizualizują w swoich pracach przeczucie nadchodzącej zmiany. W czasie pracy nad wystawą inspirującym odniesieniem okazała się być biblia uczestników rewolty z 1968 roku, książka Raoula Vaneigem’a Rewolucja życia codziennego. Autor dokonuje w niej krytyki szeroko pojętego systemu, który odnosi nie tylko do władzy i państwowości, ale również skostniałej struktury rządzącej porządkiem dnia codziennego, życiem współczesnych mu ludzi.

I have a dream koncertuje się wokół tematu przewrotu i jego związku z rzeczywistością – to wystawa o rewolucji, bez wypowiadania na głos tego wyeksploatowanego słowa. Zamiast niego, pragnę zastanowić się nad nieustanną potrzebą zmiany, według Heraklita najważniejszym elementem świata, napędzającym go i podsycającym życie. Skąd bierze się owa energia, ów heraklejski ogień? Dla artystów, poczynając od futurystów, poprzez dadaistów, awangardystów, uczestników Fluxusu oraz innych utopistów XX wieku, najważniejsze było poczucie kryzysu, które kazało zerwać z dotychczasowym porządkiem i tworzyć wizje nowego. Moment krytyczny ma w sobie ładunek wyzwalający powstawanie teorii i ruchów. Wiemy już, że obecny kryzys znowu uwolnił ową energię zmiany.

Kurator: Agnieszka Rayzacher

I have a dream
Wystawę można oglądać od 29 marca do 31 maja 2013 roku
Contemporary Art Centre w Thessalonikach

Dodaj komentarz