• 2013-03-25

Jerzy Grochocki odsłania Obszary przestrzeni

Od 16 kwietnia w ABC Gallery w Poznaniu będzie można oglądać wystawę prac Jerzego Grochockiego pt. Obszary przestrzeni.

Jerzy Grochocki, wystawa w ABC Gallery w Poznaniu, zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Grochocki, wystawa w ABC Gallery w Poznaniu, zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Grochocki we wstępie do wystawy pisze:

Jeśli chcemy dotknąć jakiejkolwiek istoty zagadnienia i w pełni ją zrozumieć, należy szukać przeciwieństwa. Każde postawione zadanie, każda myśl twórcza i każde działanie w naturze, nosi w sobie dwoistość, a siłę elementu poznamy przez porównanie. Siłę bieli uświadomimy sobie i poznamy w opozycji do siły czerni i odwrotnie. Głębię przestrzeni do płaskości płaszczyzny. Pion do poziomu, a słowo TAK do słowa NIE. (…)

Porównać możemy wszystko i dla wszystkich porównań znaleźć miernik, a co zatem idzie znaleźć i stosować skalę porównań. Jeśli sztuka ma być rozpoznawalna jako obiekt twórczej myśli artysty, nie może być chaosem. W przeciwnym razie pozbawieni bylibyśmy możliwości wartościowania i oceny. Logiczną konsekwencją więc jest, że sztuka nie może powstawać z przypadku, jeśli przypadek rozumiemy jako niekontrolowany chaos.

Moja twórczość należy do postmalarskiego, abstrakcyjnego ruchu w sztuce, mając w swej wypowiedzi zarówno spuściznę konstruktywizmu, minimalizmu i sztuki konkretnej. Niewątpliwie moje kompozycje są wynikiem stosowania logicznych systemów, często opartych na ciągach matematycznych i liczbowych, wychodzących z płaskiego obrazu w trójwymiarową przestrzeń. W moich pracach można by znaleźć elementu symbolu, ale absolutnie nie w znaczeniu narracyjnym, lecz wyłącznie pojęciowym.

Dążąc do perfekcji twórczej, świadomość podpowiada, że doskonałość idei i realizacji – tak jak każda doskonałość – istnieje wyłącznie w wyobraźni. Nie ma prostej linii ani idealnego kwadratu. Może więc doskonałość jest w niedoskonałości, a w niej należy szukać idealnej prostej.

Jerzy Grochocki jest absolwentem Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej (dyplom 1957) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, (dyplom 1963). Interesuje go problematyka przestrzeni, jej relacja do płaszczyzny obrazu, inspiracje znajduje zarówno w naturze, jak i w matematyce, logice i geometrii poszukując wzajemnych między nimi odniesień.

W 1984 roku artysta wyemigrował wraz z rodziną do USA. Po prawie dwudziestoletniej nieobecności, od 2004 roku wraca do artystycznego obiegu w Polsce. Wziął udział w przeszło stu wystawach grupowych i indywidualnych w Europie i w USA. Prace J. Grochockiego znajdują się w licznych kolekcjach muzealnych i prywatnych w Europie i USA, m.in.: W Museum Modern Art w Hunfeld (Niemcy), Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Chełmskim w Chełmie, Exakte Tendenzen Collection w Wiedniu, F. Morellet Collection we Francji, Museum of Modern Art oraz w Multnomah Art Center, Portland, Oregon, USA.

Jerzy Grochocki, Obszary przestrzeni
Wystawę można oglądać od 16 kwietnia do 12 maja 2013 roku
ABC Gallery
ul. Koszalińska 15
Poznań

Dodaj komentarz