• 2013-03-23

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, inauguracja

26 marca  o godz. 15.00, uroczystością inauguracyjną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, rozpocznie się oficjalnie działalność Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

Logo fundacji im. Stefana Kuryłowicza (źródło: materiały prasowe organizatora)

Logo fundacji im. Stefana Kuryłowicza (źródło: materiały prasowe organizatora)

Działalność Fundacji im. Stefana Kuryłowicza ma na celu wspieranie i promocję odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej. Patron Fundacji, Profesor Stefan Kuryłowicz był wybitnym twórcą architektury. Wierzył, że ład architektoniczno-urbanistyczny można osiągnąć dzięki mądrej współpracy profesjonalistów z różnych dziedzin. Uważał także, że wysoka reputacja jest koniecznym warunkiem swobody twórczej, która jest przyznawana twórcom przez społeczeństwo, dlatego przez całe życie dążył do umocnienia pozycji zawodu architekta w świadomości społecznej.

Promowanie niezwykłej spuścizny Stefana Kuryłowicza – postawy zawodowej wybitnego architekta, a także jego osobistych sukcesów: zrealizowanych budynków, dokonań publicystycznych, koncepcji biznesowych oraz dorobku dydaktycznego – to cel, który Fundacja zobowiązuje się z realizować z najwyższą starannością.

Stefan Kuryłowicz był jednym z najbardziej wpływowych twórców w historii polskiej architektury – autorem lub współautorem wielu prestiżowych obiektów nagradzanych w konkursach krajowych i zagranicznych. Pomysły Kuryłowicza zmieniły oblicze postkomunistycznej Warszawy. Wiele spośród znanych i docenianych budynków w stolicy zostało wybudowanych wedle jego projektu. Stworzona przez niego Pracownia Kuryłowicz & Associates stanowi wzorcowy przykład połączenia wolnej twórczości architektonicznej z wymogami biznesowymi i rynkowymi.

Inauguracja Fundacji im. Stefana Kuryłowicza
26 marca 2013 r., godz. 15.00
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Warszawa

Dodaj komentarz