• 2013-03-23

Bios@Techne@Art – audiowizualne performansy biofizyczne w Gdańsku

27 marca w CSW Łaźnia w Gdańsku odbędą się perfomansy Bios@Techne@Art. W projekcie uczestniczą trzej artyści – Marco Donnarumm, Gerard Lebik i Maciej Ożóg – którzy przedstawią trzy interaktywne performansy audiowizualne.

Marco Donnarumm, Hypo Chrysos by Chris Scott, Bios@Techne@Art (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marco Donnarumm, Hypo Chrysos by Chris Scott, Bios@Techne@Art (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wydarzenie Bios@Techne@Art stanowić będzie prezentację działań artystycznych, w których fizjologiczna aktywność ciała człowieka nie jest jedynie przedmiotem artystycznej eksploracji, ale przede wszystkim stanowi materialną podstawę artystycznej kreacji. Wykorzystując różnorodne sposoby odczytywania fizjologicznych parametrów organizmu, których monitorowanie możliwe jest dzięki powszechnie dziś wykorzystywanym w medycynie technologiom takim jak: EKG, EEG, EMG, MMG czy rezonans magnetyczny artyści zaangażowani w projekt tworzą audiowizualne performansy, w których niewidoczna, wewnętrzna, trzewiowa aktywność ciała z jednej strony poddawana jest wizualizacji, a z drugiej stanowi źródło danych, sterujących w czasie rzeczywistym oprogramowaniem generującym obraz i dźwięk.

W ten sposób powstają dynamiczne, interaktywne performansy audiowizualne podejmujące szereg istotnych dla współczesnej kultury zagadnień. W jaki sposób zmienia się percepcja biologicznego organizmu w wyniku rozwoju biotechnologii? Czy, i jeśli tak, w jaki sposób nowa wiedza o ciele wpływa na jego kulturowe konceptualizacje? Jak biotechnologie wpływają na zmiany takich kategorii, jak: podmiotowość, indywidualność, osobowość? W jaki sposób sztuka może interpretować osiągnięcia nauki i technologii? W jaki sposób zmienia się praktyka artystyczna pod wpływem wiedzy naukowej i rozwoju nowych technologii?

Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest dążenie do upowszechnienia wiedzy z zakresu nauk biologicznych, przede wszystkim biomedycyny oraz nowych technologii przez ukazanie ich w kontekście sztuki. Przedstawiane w projekcie działania sytuują się w istotnym dla współczesnej sztuki nurcie konwergencji sztuki nauki i technologii. Artyści zaangażowani w projekt prowadzą badani i tworzą w ścisłej współpracy z przedstawicielami środowisk naukowych. Ich aktywność oparta jest zarazem na zasadach Creative Commons i open source, co pozwala na szeroką wymianę doświadczeń z wszystkimi użytkownikami Internetu i jednocześnie otwiera praktykę artystyczną na środowiska nie związane bezpośrednio ze sztuką.

Marco Donnarumma zaprezentuje dwa performansy Music For Flesh II and Ominous, w których wykorzystuje skonstruowany przez siebie biofizyczny instrument audiowizualny Xth Sense. Pozwala on na odczytywanie, sonifikację i wizualizację napięć mięśniowych (technologia MMG – Mechanomyogram). Bio sygnały sterują zarazem wykonanym przez Donnarumma oprogramowaniem generującym na żywo dźwięk i obraz.

Gerard Lebik przestawi projekt Tractography Neural Tracts Noise, w którym do generowania obrazu i dźwięku wykorzystuje technologię rezonansu magnetycznego, w szczególności metodę obrazowania tensora dyfuzji, umożliwiającą uwidocznienie kierunku i ciągłości przebiegu włókien nerwowych na organizmie.

Interaktywny performans Macieja Ożoga Transient Body/Liminal Space podejmuje problem sprzężenia zwrotnego pomiędzy niewidzialną biologiczną aktywnością organizmu a również niewidzialną przestrzenią sygnałów elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia elektroniczne. Sygnały pozyskiwane z sensorów biometrycznych EKG, EMG, MMG) połączone zostają z monitorowaniem fal elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym, emitowanych przez urządzenia, takie jak: komputerowe sieci bezprzewodowe, urządzenia typu Bluetooth oraz telefony komórkowe.

Bios@Techne@Art – audiowizualne interaktywne performansy biofizyczne
Marco Donnarumm, Gerard Lebik i Maciej Ożóg
Performansy odbędą się 27 marca 2013 roku o godzinie 19.00
CSW Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
Gdańsk

Dodaj komentarz