• 2013-03-20

Mikołaj Smoczyński. Co outsider może powiedzieć o rzeczywistości?

Od 22 marca w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie będzie można oglądać wystawę pt. Mikołaj Smoczyński. Co outsider może nam powiedzieć o rzeczywistości?

Autor: Mikołaj Smoczyński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: Mikołaj Smoczyński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa prac zmarłego w 2009 roku twórcy, zajmującego bardzo ważne i wyjątkowe miejsce w sztuce polskiej lat 80. i 90. XX w. Przedstawi ona najważniejsze wątki wieloaspektowej twórczości Mikołaja Smoczyńskiego, w czytelny sposób akcentując wewnętrzny związek pomiędzy różnymi formułami wypowiedzi artystycznej (fotografia, interwencje i instalacje w przestrzeni architektury, malarstwo, rysunek).

Twórczość Mikołaja Smoczyńskiego wyrastała z doświadczeń sztuki konceptualnej, a u jej podstawy spoczywa refleksja na temat statusu i sensu dzieła sztuki. Istotą tej twórczości było indywidualne doświadczenie uchwycone w relacji do rzeczywistości w stanie przemiany. Pierwotnym medium wypowiedzi artystycznej Smoczyńskiego było malarstwo i chociaż dość wcześniej zrezygnował on z tradycyjnej formy malarskiego przedstawienia, to kolejne eksperymenty, twórczość fotograficzna i monumentalne realizacje wobec przestrzeni architektonicznej (instalacje oraz prace site specific) były poszukiwaniami odpowiedzi na pytanie, czym jest Obraz. Do formatu obrazu/obiektu artysta powrócił ponownie pod koniec życia.

Koncepcja wystawy opiera się na uwypukleniu dwóch, najbardziej charakterystycznych i znaczących właściwości sztuki Mikołaja Smoczyńskiego. Pierwsza z nich to przewijające się przez całą jego twórczość próby dotarcia do istoty tego, czym jest malarstwo i obraz oraz indywidualny dyskurs z tym medium, prowadzący do ciągłego przesuwania jego granic. Drugą właściwość można określić jako świadomość realności przestrzeni, w której odbywały się działania artystyczne, prowadząca do traktowania jej jako immanentnego składnika powstającego dzieła sztuki (obrazu, fotografii, instalacji, budowli).

Większość aranżacji przestrzennych artysty powstawała jako prace typu site specific, przypisane do konkretnego miejsca, a tym samym zachowały się one jedynie w formie dokumentacji. W celu przywołania kontekstów oraz idei pracy Mikołaja Smoczyńskiego wobec architektury do współpracy przy wystawie zaproszeni zostali dwaj wybitni artyści, Jarosław Kozakiewicz i Robert Kuśmirowski, którzy zrealizują na niej specjalne projekty.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany, polsko-angielski katalog.

Organizator: Fundacja Sztuka i Współczesność

Mikołaj Smoczyński. Co outsider może nam powiedzieć o rzeczywistości?
Wernisaż: 22 marca 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 9 czerwca 2013 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
Warszawa

Dodaj komentarz