• 2013-03-20

Ikony Oświecenia: Ignacy Krasicki

23 marca o godz. 14.00 Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu warsztatowym z cyklu Ikony Oświecenia. Zajęcia poświęcone Ignacemu Krasickiemu odbędą się w Starej Pomarańczarni.

„Ikony Oświecenia", warsztaty dla młodzieży i dorosłych , Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa (źródło: materiał prasowy)

„Ikony Oświecenia", warsztaty dla młodzieży i dorosłych , Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa (źródło: materiał prasowy)

Na scenie Teatru Stanisławowskiego w Starej Pomarańczarni, uczestnicy przybiorą maski wielu ról pełnionych przez Ignacego Krasickiego. Studiując wybrane fragmenty Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki, porozmawiają o dylematach filozofii oświecenia. Spotkanie poprowadzi Anna Maria Cyrych – edukator Ośrodka Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również przewodnikiem miejskim po Warszawie.

Ikony Oświecenia to otwarte spotkania warsztatowe ukazujące życie i twórczość pisarzy, artystów i teoretyków, którzy stali się ikonami epoki Oświecenia. Celem zajęć jest poznanie głównych nurtów myśli i sztuki drugiej połowy XVIII wieku. Warsztatowy charakter spotkań pozwala lepiej zrozumieć wyznawane wówczas idee i głoszone teorie.

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych Ikony Oświecenia: Ignacy Krasicki
23 marca 2013 roku, godz. 14.00
Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie
Warszawa

Dodaj komentarz