Teatr i opera w Muzeum Plakatu w Wilanowie

Od 8 marca do 12 maja Muzeum Plakatu w Wilanowie zaprasza na dwie wystawy prezentujące najciekawsze prace wybrane ze zbiorów plakatów teatralnych i operowych, powstałych od zakończenia II wojny światowej, do chwili obecnej. Wystawa obejmuje dwie ekspozycje – jedną poświęconą teatrowi, drugą dedykowaną spektaklom operowym: Wielki Teatr Świata – plakaty teatralne 1945 – 2012 oraz Od Aidy do Zemsty nietoperza – plakat operowy 1945-2012.

Waldemar Świerzy, „Falstaff", Giuseppe Verdi, plakat (źródło: materiał prasowy)

Waldemar Świerzy, „Falstaff", Giuseppe Verdi, plakat (źródło: materiał prasowy)

Wielki Teatr Świata – plakaty teatralne 1945-2012 

Wystawa jest pierwszą – od czasów powstania Muzeum Plakatu w Wilanowie, które w obchodzi w tym roku 45 rocznicę istnienia – próbą szerszego spojrzenia na własną kolekcję teatralnego plakatu obcego. Wystawa prezentuje kolekcję 250 plakatów pochodzących z różnych stron świata, których autorzy za pomocą znaku graficznego starali się przedstawić istotę spektaklu teatralnego – dzieła złożonego, będącego wynikiem połączenia wrażliwości i inteligencji wielu wybitnych twórców, niejednokrotnie wykraczając poza przyjęte konwencje. W Wilanowie zobaczyć można prace z kategorii tradycyjnego i awangardowego teatru zachodniego oraz  teatru pozaeuropejskiego. Plakaty tworzone do inscenizacji teatru azjatyckiego, czy prace autorów wywodzących się z innego, niż miejsce tworzenia kręgu kulturowego, potwierdzają uniwersalizm i zdolność wzajemnego przenikania różnych form kultury, powstałych w odległych od siebie częściach świata.

Od Aidy do Zemsty nietoperza – plakat operowy 1945-2012

Dopełnieniem wystawy prezentującej plakaty teatralne jest ekspozycja otwarta w Nowej Galerii Muzeum Plakatu w Wilanowie, poświęcona plakatowi operowemu. W Nowej Galerii prezentowanych jest  blisko 200 dzieł graficznych artystów kilku generacji, przedstawiających fascynujące połączenie świata obrazu i muzyki.

Wielkie dzieła operowe, takie jak Aida Giuseppe Verdiego czy operetka Zemsta nietoperza Johanna Straussa, mimo upływu czasu nie schodzą z afiszy i cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Równie ważne i wciąż budzące zainteresowanie są promujące je plakaty – do dziś projektowane przez najwybitniejszych grafików. Plakaty te będące interpretacją, symbolem i metaforą libretta oraz muzyki, niejednokrotnie same w sobie są dziełami sztuki światowej klasy.

Aleksandra Oleksiak, Komisarz Wystawy

Amir Rezaei, „Czekając na Godota", 2008, plakat (źródło: materiał prasowy)

Amir Rezaei, „Czekając na Godota", 2008, plakat (źródło: materiał prasowy)

Układ plakatów w przestrzeni Nowej Galerii Muzeum Plakatu wyznaczają poszczególni kompozytorzy i ich dzieła. Szczególnie bogatym wyborem plakatów zostały zilustrowane opery Giuseppe Verdiego w związku z 200. rocznicą urodzin kompozytora i ogłoszenia roku 2013 rokiem Verdiego. Wśród pięćdziesięciu pozostałych mistrzów kompozycji znajdują się najwybitniejsi: Wolfgang Amadeusz Mozart, Richard Wagner, Giacomo Puccini, Jacques Offenbach czy Krzysztof Penderecki. Wśród autorów plakatów znajdziemy artystów, takich jak: Jan Lenica, Waldemar Świerzy, Henryk Tomaszewski, Roman Cieślewicz czy Franciszek Starowieyski.

Wystawy Wielki Teatr Świata – plakaty teatralne 1945-2012
oraz Od Aidy do Zemsty nietoperza – plakat operowy 1945-2012
Od 8 marca do 12 maja 2013 roku
Muzeum Plakatu w Wilanowie

Dodaj komentarz