• 2013-03-14

Piotr Uklański – Life as it should be TM

Od 28 lutego w Galerii Labirynt w Lublinie można oglądać projekt kuratorski Piotra Uklańskiego będący interpretacją jego wystawy pt. Life as it should be TM z 1995 roku, która odbyła się w Galerii BWA w Lublinie.

Piotr Uklański, „Life as it should be TM”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Uklański, „Life as it should be TM”, Galeria Labirynt w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Uklański wykonał wówczas serię interwencji w przestrzeni miasta, które stanowiły komentarz na temat kultury konsumpcyjnej, wkraczającej w przestrzeń małomiasteczkowej, postkomunistycznej Polski. Uklańskiego interesowały zmiany w sferze wizualnej towarzyszące przemianom politycznym i społecznym. Nagły zalew obrazów, znaków i wizerunków z Zachodu nakładających się na tło PRL-u. Z okazji wystawy opublikowany został katalog składający się z serii zdjęć, tworzących rodzaj eseju wizualnego. Artysta pokazał w nim absurdalność ujawniającą się w zderzeniu dwóch systemów, z których jeden wkraczając agresywnie i chaotycznie ze swoją estetyką reklamy w świat drugiego, wyjaskrawia jego szarość i uwypukla nieprzystawalność obu rzeczywistości. Jest on w równym stopniu obietnicą wolności i prosperity, jak i kolonizatorem masowej wyobraźni.

Artysta w wielu pracach wykorzystuje i przetwarza obrazy zaczerpnięte z kultury popularnej. W pracy pt. Naziści eksponowanej w 2000 roku w warszawskiej Zachęcie zaprezentowano serię 164 fotografii przedstawiających polskich i zagranicznych aktorów, grających w filmach postaci nazistów. Artysta wykorzystując fotosy filmowe i zestawiając je obok siebie, ukazał jak kształtowana jest wyobraźnia odbiorcy i w jaki sposób rodzą się współczesne mity. Czerpanie z kultury wizualnej, przetwarzanie obrazów i nawiązywanie do powszechnie rozpoznawalnych wizerunków, dzieł i postaci to strategia artystyczna Uklańskiego, której potencjał artysta testuje na wiele sposobów.

W londyńskiej Galerii Carlson na przełomie października i listopada 2012 roku odbyła się jego wystawa indywidualna pt. Polska Neo-Awangarda. W prezentowanym projekcie Uklański wykorzystał wizerunki prac artystów polskich: Grzegorza Kowalskiego, Natalii LL, Zofii Kulik, Ewy Partum, Zbigniewa Warpechowskiego, Krzysztofa Zarębskiego. Poprzez swoistą manipulację reprezentacjami dzieł, artysta konstytuuje nowe konteksty i znaczenia. Przyjmując strategię zapożyczania, zajmuje stanowisko wobec zagadnień związanych z funkcjonowaniem obrazów w kulturze, ich tworzeniem, wykorzystywaniem oraz (re)interpretacją.

Prezentacja Piotr Uklański – Życie jakie powinno być, zainspirowana jest wspomnianym projektem artysty Polska Neo-Awangarda oraz stosowaną przez Uklańskiego strategią zawłaszczania obrazów – appropriation art. Początków tego zjawiska można doszukiwać się w słynnej Fontannie Marcela Duchampa i działaniach awangardy, choć historycy sztuki wskazują niekiedy na dużo wcześniejsze przykłady takiego działania. Praktyka ta stała się niezwykle popularna na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w kręgach artystów nowojorskich, podchodzących krytycznie do kwestii oryginalności, powtórzenia i autorstwa. Ze strategią sztuki zawłaszczania wiążą się kwestie prawa autorskiego, swobody, bądź restrykcji związanych z wykorzystaniem zawłaszczonego materiału.

Ekspozycja w Galerii Labirynt zorganizowana została bez wiedzy artysty i zawiera dokumentację z otwarcia wystawy z 1995 roku, wideo interwencji artysty w barach miejskich, oraz zdjęcia zamieszczone wcześniej w katalogu. Stanowi kuratorski głos w dyskusji na temat sztuki zawłaszczenia i statusu obrazu, ponawia pytanie o sposób jego funkcjonowania i wykorzystywania w systemie kultury oraz związane z nim kwestie prawne i etyczne. Kto, w jakiej formie i na jakich zasadach może wykorzystać, przetwarzać i prezentować obrazy?

Piotr Uklański, Life as it should be TM
Wystawę można oglądać od 28 lutego do 5 kwietnia 2013 roku
Finisaż: 5 kwietnia 2013 roku, godz. 20.30
Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5
Lublin

Dodaj komentarz