• 2013-03-12

William Stanley Merwin pierwszym laureatem Nagrody Herberta

William Stanley Merwin został laureatem pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta.

William Stanley Merwin, tegoroczny laureat Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta (fotografia na licencji Creative Commons)

William Stanley Merwin, tegoroczny laureat Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta (fotografia na licencji Creative Commons)

11 marca 2013 r. w warszawskim Teatrze Polskim Fundacja im. Zbigniewa Herberta ogłosiła pierwszego laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Uhonorowano nią urodzonego w 1927 r. Williama Stanleya Merwina, jednego z najważniejszych poetów amerykańskich II połowy XX wieku. Na język polski jego wiersze tłumaczyli m.in.: Julia Hartwig, Czesław Miłosz, Artur Międzyrzecki i Piotr Sommer. W. S. Merwin również jest tłumaczem, autorem przekładów m.in. poezji Mandelsztama i Nerudy, Pieśni o Rolandzie oraz Czyśćca z Boskiej Komedii Dantego. Laureat odbierze Nagrodę 3 czerwca 2013 r. w Warszawie.

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta to nowe wyróżnienie na polu literatury światowej. Przyznawana jest za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne – przede wszystkim w dziedzinie poezji – nawiązujące do wartości, wokół których grawitowała twórczość Zbigniewa Herberta. Laureata Nagrody wskazało siedmioosobowe, międzynarodowe jury, w skład którego weszli poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy: Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Wolfgang Matz (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Agneta Pleijel (Szwecja), Jaume Vallcorba Plana (Hiszpania) oraz Tomas Venclova (Litwa/USA).

W. S. Merwin jest jednym z największych poetów XX stulecia. Można go nazwać Thoreau współczesności, jest twórcą o bardzo klarownym profilu duchowym, intelektualnej i moralnej konsekwencji, obejmującej zarówno jego dzieło, jak i życie. Od ponad sześciu dziesięcioleci stawia przed nami kasandryczne przepowiednie dotyczące przyszłości naszej planety. Zdaje się tu być bardzo nowoczesnym wcieleniem proroka, antycznego wieszcza czy szamana, jego poezja przepełniona jest obrazami duchowych poszukiwań, pielgrzymek, które nadają jej charakter świeckiej modlitwy. Jest on też najbardziej międzynarodowym spośród amerykańskich poetów, głęboko wpłynęła nań kultura prowansalska i tradycja trubadurów, choć źródła jego twórczości – podobnie jak twórczości Zbigniewa Herberta – są jednocześnie klasyczne i nowoczesne

- podkreśla Edward Hirsch, amerykański poeta, Przewodniczący Jury Nagrody.

 

Dodaj komentarz