• 2013-03-06

Zbigniew Dłubak przedstawia Teorię sztuki

Fundacja Archeologia Fotografii w Warszawie zaprasza do zapoznania się z najnowszym wydawnictwem pt. Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka.

Publikacja „Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka”, proj. Joanna Jopkiewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Publikacja „Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka”, proj. Joanna Jopkiewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Publikacja jest pierwszą, ukazującą się od końca lat 70., antologią tekstów Zbigniewa Dłubaka, fotografa, malarza, teoretyka sztuki, jednej z czołowych postaci polskiego środowiska fotograficznego i artystycznego po 1945 roku. Niniejsza publikacja prezentuje wybór tekstów i zapisków Zbigniewa Dłubaka z lat 1948–2002.

Na antologię składają się eseje publikowane w krajowej prasie, wystąpienia z konferencji, wykłady, referaty, a także konspekty i notatki poddane transkrypcji, dodat­kowo zamieszczono kilka rękopisów w formie fototypii. Materiał został zorganizowany wedle trzech rozdziałów, począwszy od walka o przemianę w plastyce, czyli walki o nową sztukę i ukorzenianie realizmu socjalistycznego.

W tekstach, których autorem jest Zbigniew Dłu­bak, z końca lat 40. i początku 50. wybrzmiewają hasła ideologicz­nego rygoru, pytania o społeczne oparcie sztuki i jej propagandowe funkcje. Sztuka jako proces, sztuka jako dynamiczny zbiór, sztuka jako element struktury ludzkiego umysłu, sztuka kontekstualna i jej narodziny, stawanie się znaczenia sztuki czy powstawanie dzieła poprzez działanie znaku na wrażliwość odbiorcy – to zagadnienia poruszane w rozdziale drugim (nowe systemy znakowania), w któ­rym przeważają teksty z połowy lat 60. i 70. Ostatni z rozdziałów skonstruowany został w oparciu o triadę odbiór – wymiana – prze­pływ, podkreślając całkowite wyzwolenie sztuki z obowiązku ko­munikowania jakichkolwiek treści i gdy działania sztuki odnosić się miały do niej samej, do jej historii i stanu aktualnego.

Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka
Koncepcja i redakcja naukowa: Magdalena Ziółkowska
Projekt graficzny: Joanna Jopkiewicz / grupa projektor
Wydawca: Fundacja Archeologia Fotografii w Warszawie
format: 21,5 x 16 cm, ilość stron: 296, język polski

Dodaj komentarz